• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Ngày xuất bản: 13/07/2023 2:33:00 CH
Lượt đọc: 1031

- Tại Điều 10 Thông tư 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành đã quy định về đối tượng được hỗ trợ nước sinh hoạt. Báo TN&MT trân trọng giới thiệu với bạn đọc đối tượng được hỗ trợ, nội dung hỗ trợ và cách thức thực hiện hỗ trợ trong Chương trình này.


infographic_ho-tro-nuoc-sinh-hoat.jpg

Theo Báo Tài nguyên môi trường