• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Theo dõi thi hành pháp luật tài nguyên nước năm 2022
Ngày xuất bản: 14/03/2022 8:01:00 SA
Lượt đọc: 2371

Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT) vừa ban hành Quyết định số 59/QĐ-TNN về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước năm 2022.

15-59-42_1-090658(1).jpg
Kiểm tra chất lượng nguồn nước. Ảnh minh họa

Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, nội dung triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ về công tác theo dõi thi hành pháp luật đối với các đơn vị trực thuộc Cục; rà soát, sắp xếp cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại đơn vị và triển khai theo dõi việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời.

Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo phạm vi được phân công sẽ tập trung vào 2 nhóm nhiệm vụ là theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước: Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp hệ thống văn bản về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; tham mưu trình Bộ gửi công văn đôn đốc các địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

Cùng với đó là theo dõi tình hình thi hành pháp luật về việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt: Theo dõi, rà soát, tổng hợp hệ thống văn bản về xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; tổng hợp các văn bản về xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các địa phương; Đôn đốc các địa phương báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Kế hoạch cũng nêu, Phòng Chính sách và Pháp chế thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Cục triển khai Kế hoạch đã được phê duyệt.

Theo Báo TN&MT