• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Yên Bái: Nhiều hồ, sông, suối phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước
Ngày xuất bản: 18/04/2023 10:31:00 SA
Lượt đọc: 982

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước vừa ký Quyết định số 531/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục nguồn phải nước lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

  Theo đó, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 19 giờ tự nhiên, nhân tạo tại các đô thị, khu dân cư tập trung; có 7 đoạn sông, suối là nguồn cung cấp nước của nhà máy cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho các đô thị, khu dân cư tập trung, khu, cụm công nghiệp, làng nghề; 9 sông, tràn liên huyện, liên tỉnh là trục tiêu, thoát nước cho các đô thị, khu dân cư tập trung, khu, cụm công nghiệp, gắn liền với sinh kế của cộng đồng dân cư sống ven sông.

Cùng với đó, đối với các hồ thủy lợi có dung tích từ 100.000m3 trở lên và các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đối với các hồ thủy lợi có dung tích từ 100.000m3 trở lên và các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh đều phải thiết lập hành lang bảo vệ nguồn hồ chứa nước; Các hồ chứa thủy điện, thủy lợi có dung tích từ 1.000.000 m 3 trở lên phải tổ chức các chốt cắm giới thiệu hành động xác định hành lang bảo vệ nguồn nước.

Thời gian tổ chức các chốt triển khai trong giai đoạn năm 2023-2025 đối với các đồng hồ đã đi vào hoạt động. Các hồ chứa thủy điện đã được duyệt qua phương án đinh đèn hành lang bảo vệ nguồn nước trước ngày ban hành danh mục nguồn nước phải thiết lập hành lang bảo vệ này thì hãy thực hiện theo phương án đinh đèn hành lang bảo vệ nguồn nước đã được phê duyệt.

Sở TN&MT tỉnh Yên Bái là đơn vị chủ quản, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, phương án lỗ cắm hành lang bảo vệ nguồn nước đối với các nguồn nước thuộc danh mục đính kèm theo Quyết định này; chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các công việc chốt lửa hành lang bảo vệ nguồn nước sau khi được UBND tỉnh duyệt phương án, chốt lửa kinh phí; bàn giao chiến tuyến cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã để quản lý, bảo vệ.

 

z4273657666762_1f920464667416abdc69f9515c75b378.jpg

 

 

Theo Báo Tài nguyên Môi trường