• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Thông báo thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính - dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày xuất bản: 22/07/2021 2:46:00 CH
Lượt đọc: 389

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai cung cấp 100% dịch vụ công (DVC) đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã được phê duyệt danh sách 19 TTHC đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, với thời gian cung cấp từ 15/7-15/8/2021 (Chi tiết có danh sách kèm theo).

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4

 

Nhóm thủ tục/Dịch vụ công trực tuyến

Mức độ DVCTT đang thực hiện

I

Lĩnh vực môi tường (03 thủ tục)

 

1

Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

4

2

Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

4

3

Cấp, cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

2

II

Lĩnh vực đất đai (05 thủ tục)

 

4

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

2

5

Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp

2

6

Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2

7

Cấp chứng chỉ đo đạc và bản đồ hạng 2

2

8

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức

2

III

Lĩnh vực tài nguyên nước (08 thủ tục)

 

9

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

2

10

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy vừa và nhỏ

2

11

Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước

2

12

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

2

13

Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh

2

14

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

2

15

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

2

16

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

4

IV

Lĩnh vực Khí tượng thủy văn (03 thủ tục)

 

17

Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

4

18

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

4

19

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

4

PTT-LT