• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất ở

  Ngày xuất bản: 16/04/2021 3:26:00 CH

  Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất theo Thông báo số 52/TB-TTPTQĐ, 53/TB-TTPTQĐ ngày 08/4/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất ở tại Tổ dân phố số 6 và 11, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, như sau:

 • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

  Ngày xuất bản: 12/04/2021 8:11:00 SA

  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất ở tại đô thị tại Tổ dân phố số 6 và 11, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác theo dõi, giúp đỡ các xã Suối Quyền và An Lương, huyện Văn Chấn

  Ngày xuất bản: 31/03/2021 7:21:00 CH

  Thực hiện Quyết định số 156-QĐ/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thành lập các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, các thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được phân công theo dõi, giúp đỡ 02 xã Suối Quyền và An Lương, huyện Văn Chấn.

 • Kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng công tác năm 2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái

  Ngày xuất bản: 06/01/2021 1:40:00 CH

  Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái được thành lập theo Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình một cấp từ ngày 01/01/2020; sau 01 năm hoạt động, các nhiệm vụ chuyên môn của Văn phòng Đăng ký đất đai đã đạt được những kết quả tích cực.

 • Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tập trung chú trọng thực hiện công tác chỉnh lý, sắp xếp tài liệu đất đai.

  Ngày xuất bản: 22/12/2020 10:18:00 SA

  Tài liệu lưu trữ có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của mỗi địa phương, mỗi đơn vị. Việc khai thác, sử dụng các tài liệu lưu trữ phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi số liệu được cung cấp phải chính xác, cụ thể, trung thực và có tính logic.

 • 1-5 of 105<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >