Đ/c Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trao quyết đinh bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở cho bà Trịnh Thị Thu Huyền.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hưng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bổ nhiệm bà Trịnh Thị Thu Huyền, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái; thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 01/5/2022.

Đ/c Nguyễn Quốc Hưng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Đồng chí Trịnh Thị Thu Huyền sinh năm 1982 tại xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình tốt nghiệp đại học loại giỏi chuyên ngành quản lý đất đai Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Thạc sỹ quản lý đất đai Trường Đại học Nông Nghiệp I - Hà Nội. Đồng chí Trịnh Thị Thu Huyền được tuyển dụng vào Sở Tài nguyên và Môi trường từ năm 2005 trải quan nhiều vị trí công tác tại các phòng, đơn vị sự nghiệp, chi cục thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả mà Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; chúc mừng Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo và nhấn mạnh trên cương vị công tác mới, đồng chí tân Phó Giám đốc Sở cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm cao để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành và cấp trên giao phó, bên cạnh đó Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho cán bộ mới được bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.