Đồng chí Hồ Đức Hợp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi công bố, tham dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.


  Tập thể Lãnh đạo Sở chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm.

Tại buổi lễ, Đồng chí Chánh Văn phòng Sở đã công bố các quyết định của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Quyết định số 52/QĐ-STNMT ngày 25/7/2023 về việc điều động và bổ nhiệm bà Phạm Thu Hằng, Trưởng phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu giữ chức vụ Trưởng phòng Khoáng sản kể từ ngày 01/8/2023; Quyết định số 54/QĐ-STNMT ngày 25/7/2023 về việc điều động và bổ nhiệm ông Bùi Đoàn Như, Trưởng phòng Khoáng sản giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 01/8/2023; Quyết định số 55/QĐ-STNMT ngày 25/7/2023 về việc điều động và bổ nhiệm ông Vũ Lê Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 01/8/2023; Quyết định số 56/QĐ-STNMT ngày 25/7/2023 về việc điều động và bổ nhiệm bà Phan Thanh Hương, Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu kể từ ngày 01/8/2023.

Sau khi công bố các Quyết định, đồng chí Hồ Đức Hợp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cho các đồng chí: Phạm Thu Hằng, Bùi Đoàn Như, Vũ Lê Thành và Phan Thanh Hương.


 Đ/c Hồ Đức Hợp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cho đ/c Phạm Thu Hằng

 


  Đ/c Hồ Đức Hợp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cho đ/c Bùi Đoàn Như

 


  Đ/c Hồ Đức Hợp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cho đ/c Vũ Lê Thành

 


  Đ/c Hồ Đức Hợp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cho đ/c Phan Thanh Hương

 Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí  Hồ Đức Hợp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chúc mừng các đồng chí được điều động và bổ nhiệm; đồng thời yêu cầu các đồng chí trên cương vị mới sẽ không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện, ngày càng phát huy năng lực, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, đoàn kết nhất trí trong tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.