• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh
Ngày xuất bản: 05/10/2022 2:10:00 CH
Lượt đọc: 1347

Thực hiện các quyết định số 57/QĐ-STNMT; 58/QĐ-STNMT; 59/QĐ-STNMT; 60/QĐ-STNMT và 61/QĐ-STNMT ngày 26/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. Ngày 01 tháng 10 năm 2022, tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) các huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đã tổ chức Công bố quyết định về việc điều động và bổ nhiệm viên chức là lãnh đạo chi nhánh thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

(Ảnh: Đồng chí Tạ Văn Liêm – nhận chức vụ Phó giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Bình)

Theo đó, đồng chí Đào Văn Ngọc - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Bình giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lục Yên; đồng chí Tạ Văn Liêm - Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lục Yên giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Bình; đồng chí Đoàn Hồng Quân - Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã Nghĩa Lộ giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Văn Chấn; đồng chí Lê Đức Tuấn - Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Văn Chấn giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã Nghĩa Lộ; đồng chí Khổng Minh Thành - Viên chức Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Trạm Tấu giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã Nghĩa Lộ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 01/10/2022.

Theo mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp và bắt đầu thực hiện tự chủ về tài chính 100% kể từ ngày 01/01/2022. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường mong muốn các đồng chí viên chức quản lý thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái với nhiệm vụ, trách nhiệm mới được phân công sẽ luôn cố gắng làm tốt vai trò tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai; xây dựng tập thể đoàn kết nội bộ, cố gắng phát huy trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đặc biệt là nhiệm vụ theo mô hình chuyển đổi số. Xứng đáng với sự tin tưởng của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Phát biểu tại buổi Lễ, các đồng chí được giao nhiệm vụ mới đều nhận thức sâu sắc vấn đề là niềm vinh dự và là trách nhiệm nặng nề, các đồng chí đều khẳng định quyết tâm cố gắng, đoàn kết phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Ban Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan để có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý tại các chi nhánh VPĐK cấp huyện:

Lê Văn Mạnh