Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc trực tiếp tại 02 xã An Lương, Nậm Lành, huyện Văn Chấn năm 2019

Các loại hình sản xuất chủ yếu của các xã đều là sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp (xã Nậm Lành: trồng quế, măng sặt, lúa nước,…; xã An Lương: trồng quế,…). Thành phần dân số chủ yếu là người dân tộc (Xã Nậm Lành có 86% là người dân tộc Dao; xã An Lương có 30% là người dân tộc Tày, 27% là người dân tộc Dao, 25 % là người dân tộc Mông), trình độ dân trí cơ bản còn thấp, việc tiếp cận với công nghệ khoa học hiện đại còn rất nhiều hạn chế. Tỷ lệ hộ nghèo của các xã còn tương đối cao, cụ thể: xã Nậm Lành có 309/672 hộ chiếm 40%, xã An Lương có 540/827 hộ chiếm 63%. Hầu hết các hộ nghèo trên địa bàn các xã đều là nghèo đa chiều, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu vốn sản xuất và tư liệu sản xuất (đất đai, công cụ lao động).

Thực hiện Quyết định số 1757-QĐ/TU ngày 05/4/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các đảng bộ trực thuộc và các Đoàn công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh; Quy định số 18-QĐ/TU ngày 16/4/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường được phân công giúp đỡ 02 xã đặc biệt khó khăn An Lương, Nậm Lành, huyện Văn Chấn. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 756-KH/ĐU ngày 06/5/2019 về việc theo dõi, giúp đỡ các xã vùng cao, đặc biệt khó khăn An Lương và Nậm Lành của huyện Văn Chấn năm 2019.

Trong năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020, Công đoàn cơ sở phối hợp với Đoàn Thanh niên đã tham mưu cho Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động xây dựng các chương trình làm việc, cụ thể: Năm 2019 đã ban hành 06 Chương trình công tác và cử 08 Đoàn công tác lên làm việc trực tiếp tại 02 xã. Từ đầu năm 2020 đến nay đã ban hành 02 Chương trình công tác và cử 04 đoàn công tác lên làm việc trực tiếp tại 02 xã. Thành phần các đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn, Thành viên là đại diện BCH Công đoàn cơ sở, BCH Chi đoàn thanh niên, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn trực tiếp làm việc với Đảng ủy các xã được giúp đỡ.

Tại các buổi làm việc, đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã Nậm Lành và An Lương, huyện Văn Chấn đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các xã, nhất là các chỉ tiêu được huyện giao, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo cũng như những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn các xã. Theo đó, mặc dù là các xã đặc biệt khó khăn nhưng trong những năm qua, tập thể Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các tổ chức đoàn thể các xã luôn đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh, chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình an ninh - chính trị, trật tự xã hội ổn định.

Bên cạnh đó, trong các buổi làm việc trực tiếp, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các hộ nghèo, tránh tình trạng ỷ lại, chờ hỗ trợ của nhà nước và tâm lý không muốn thoát nghèo. Cùng đó, đoàn viên công đoàn của Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Văn Chấn và cán bộ các xã tiến hành rà soát, khảo sát trực tiếp các hộ nghèo trong kế hoạch thoát nghèo năm 2019 của các xã. Trong quá trình rà soát, đã trực tiếp tuyên truyền, vận động nhận thức của các hộ nghèo, qua đó cũng nắm bắt được nguyên nhân gây nghèo, nguyện vọng, mong muốn của các hộ trong quá trình thoát nghèo.

Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường tặng quà và hỗ trợ cho công tác giảm nghèo tại 02 xã An Lương, Nậm Lành, huyện Văn Chấn, tháng 9/2019

Các hoạt động do Công đoàn cơ sở phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ trực tiếp trong thời gian qua bao gồm:

- Tặng 100.000.000 đồng cho Đảng ủy, UBND xã An Lương. Trong đó, 80.000.000 đồng để xây dựng bếp ăn, nhà vệ sinh cho điểm trường Suối Dầm, trường Mầm non An Lương và 20.000.000 đồng để UBND xã thực hiện công tác giảm nghèo.

- Tặng 200.000.000 đồng cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Nậm Lành để xây dựng Nhà ăn tập thể cho học sinh.

- Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã vận động các đoàn viên ủng hộ đóng góp 80.000.000 đồng để xây nhà cho 02 hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại xã An Lương.

Ngoài ra, Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi đoàn Thanh niên Sở cũng đã tặng quà cho các cháu học sinh nhân dịp năm học mới và Tết Trung thu cũng như quà cho các khu dân cư nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với tổng giá trị gần 50.000.000 đồng.

Theo báo cáo, đến nay cả 02 xã An Lương và Nậm Lành, huyện Văn Chấn đều vượt chỉ tiêu giảm nghèo so với kế hoạch được giao năm 2019, cụ thể như sau: Đối với xã An Lương có 155 hộ thoát nghèo (chỉ tiêu được giao theo kế hoạch là 150 hộ); đối với xã Nậm Lành có 131 hộ thoát nghèo trong năm 2019 (chỉ tiêu được giao theo kế hoạch là 130 hộ). Mục tiêu của năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục giúp đỡ thêm cho 30 hộ của cả 02 xã thoát nghèo (15 hộ/xã).

Qua công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ theo phân công của Tỉnh ủy tại các xã An Lương và Nậm Lành nhất là công tác giảm nghèo cho thấy, bên cạnh vai trò xung kích tham mưu của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc thoát nghèo, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội là hết sức quan trọng và cần thiết, thì công tác giảm nghèo chỉ thực sự đạt hiệu quả và bền vững khi người dân thực sự muốn thoát nghèo. Đồng thời, việc rà soát, chấm điểm để xác định hộ nghèo cũng cần phải nghiêm túc, khách quan./.