Đai hội Chi bộ Môi trường nhiệm kỳ 2022-2025

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Vĩnh Cường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lê Công Tiến – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT; đại diện các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở, đại diện Ban chấp hành Công đoàn Sở, đại diện Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Môi trường.

Đại hội đã nghe và thảo luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV 2022 – 2025 của Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của các cấp ủy Đảng; đội ngũ đảng viên được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao; đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu, đi đầu trong công việc cùng với tinh thần trách nhiệm cao. Vì vậy, Chi bộ đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và nhiệm vụ chuyên môn hàng năm.

Bên cạnh những mặt thuận lợi Chi bộ Môi trường còn gặp một số khó khăn như: Do đặc điểm nhiệm vụ chính trị của Chi bộ là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng do đó có nhiều khó khăn, phức tạp; cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, kinh phí chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao... do đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị có đôi lúc còn chưa chỉ đạo thực hiện kíp thời.

Tại Đại hội, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV 2022 - 2025 của Chi bộ. Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí: Nguyễn Đức Dục – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường được bầu giữ chức Bí thư, đồng chí Phạm Đức Trung – Giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT được bầu giữ chức Phó bí thư và đồng chí Đặng Thị Hương Giang – Trường phòng Hành chính Tổng hợp, Chi cục Bảo vệ môi trường là chi ủy viên./.

Bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ Môi trường nhiệm kỳ 2022-2025.

Ra mắt Ban chi ủy Chi bộ Môi trường nhiệm kỳ 2022-2025.