Tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm ông Hà Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái cho biết, trong lĩnh vực đất đai, đã thẩm định 52 lượt hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Cùng với đó, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định giao đất, thuê đất cho 36 tổ chức với tổng diện tích 729.010,2 m2 đất; tiếp nhận xử lý 39 hồ sơ thẩm định giá đất. Ký xác nhận 14 bản đồ, phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Về lĩnh vực môi trường, hoàn thiện, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Đề án tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ: Triển khai thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.

Chủ động đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sở đã tiến hành kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm.

Ông Hà Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở TN&MT báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm

Trong lĩnh vực khoáng sản, đã kịp thời có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra hoạt động của các bãi tập kết cát sỏi trên địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Về lĩnh vực tài nguyên nước, Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo tổng hợp đánh giá khí hậu tỉnh Yên Bái tại Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 31/3/2021; Xây dựng đề cương và dự toán Dự án điều tra, xác định mực nước tương ứng với cấp báo động lũ tại một số vị trí sông, suối trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng thời, đã trình UBND tỉnh cấp 31 giấy phép tài nguyên nước; 1 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; phê duyệt 1 phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước.

Đại diện lãnh đạo phòng TN&MT huyện Văn Chấn phát biểu, trao đổi các vấn đề khó khăn, vướng mắc trên địa bàn huyện

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị của các huyện, thị thành phố đã trao đổi nhiều vấn đề như: Khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng tại các công trình, dự án; khó khăn trong quá trình thu ngân sách từ đất; vấn đề quản lý khai thác khoáng sản…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống, đặc biệt sự phối hợp của lãnh đạo các huyện và phòng TN&MT trong thời gian qua. Qua đó, ngành TN&MT đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Công tác quản lý về lĩnh vực TN&MT; giải quyết các thủ tục hành chính khá nhanh gọn, đặc biệt cải cách hành chính về lĩnh vực về đất đai được người dân vào doanh nghiệp đánh giá rất cao, tăng 3 bậc so với năm trước...

Tuy nhiên, ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT cũng thẳng thắn nhìn nhận đánh giá một số vấn đề còn hạn chế, cần giải quyết trong thời gian tới như: Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa tốt, vấn đề giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn; tại một số địa phương vẫn còn tồn hồ sơ về đất gây bức xúc cho người dân; vấn đề về môi trường tại một số cơ sở sản xuất, chăn nuôi và khai thác khoáng sản gây ảnh hưởng không nhỏ tới nôi trường; vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản tại một số nơi còn chưa thật sự nghiêm túc...

Ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo hội nghị

Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT yêu cầu, tập trung cho công tác quản lý nhà nước đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, trong đó có quản lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý tài nguyên, khoáng sản chưa khai thác; quản lý về lĩnh vực môi trường nhất là môi trường nông thôn.

“Trong lĩnh vực về môi trường, phòng TN&MT huyện cần tham mưu cho lãnh đạo huyện triển khai Đề án tăng cường năng lực quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, thị xã để kịp thời nắm bắt, đề nghị ngăn chặn, xử lý theo quy định hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và làm tốt công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Đồng thời, cần tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại của người dân nhằm ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế tại địa phương”, ông Hồ Đức Hợp nhấn mạnh.