Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều Văn bản chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên nắm đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình diễn biến của dịch bệnh, các thông báo khẩn của Bộ Y tế, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền để thông tin trên truyền thông nội bộ (nhóm Zalo phòng dịch của Sở Tài nguyên và Môi trường) để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,… được biết và chủ động thực hiện. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị cử đầu mối để hằng ngày, hằng giờ cập nhật tình hình dịch bệnh và tham mưu tổ chức thực hiện trong phòng, ban, đơn vị.

Về công tác giám sát, phòng ngừa, giảm nguy cơ lây nhiễm: Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục kiểm soát khách đến giao dịch, cán bộ của cơ quan đến công tác thông qua mã QR-CODE; tiếp tục duy trì việc đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng, nơi tập trung đông người và tại nơi làm việc; duy trì kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay đối với toàn bộ khách đến làm việc; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn; tăng cường công tác vệ sinh cơ quan nơi làm việc; thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh;...

Đến thời điểm hiện tại, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở không có biểu hiện liên quan đến dịch như: sốt, ho, khó thở; không có cán bộ bị cơ quan chức năng mời làm việc và xử lý do vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh và rất nguy hiểm, khó lường. Vì vậy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu Trưởng các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, ban và các đơn vị mình thực hiện nghiêm ngặt một số nội dung sau:

1. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu phòng, ban và các đơn vị trong thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

2. Thực hiện nghiêm ngặt, hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái và của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Chế độ công tác, làm việc: Thực hiện làm việc trực tuyến đối với các trường hợp cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà (nếu có); cho nghỉ làm việc đối với trường hợp phải đi cách ly tập trung (nếu có); Tăng cường làm việc chuyên môn gián tiếp với các tổ chức, cá nhân đến từ ngoài tỉnh, vùng có dịch theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền. Dừng việc bố trí công tác, làm việc nếu tổ chức, cá nhân dự kiến làm việc có dấu hiệu bất thường liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

4. Công tác kiểm tra, giám sát: Giao Trưởng phòng, ban và thủ trưởng đơn vị chủ động kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở trong công tác phòng, chống dịch của phòng, ban và đơn vị mình./.