• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành kế hoạch huấn luyện tự vệ năm 2023
Ngày xuất bản: 10/04/2023 1:32:00 CH
Lượt đọc: 627

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-TM ngày 06/12/2023 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2023. Trong thời gian từ ngày 03 đến ngày 09/4/2023, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) 3 cơ quan gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp triển khai và hoàn thành kế hoạch huấn luyện tự vệ năm 2023 với kết quả như sau. 

Đồng chí Phạm Tuấn Chung – Phó Giám đốc Sở, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đại diện lãnh đạo 3 cơ quan trao phần thưởng cho các chiến sỹ bắn đạn thật có thành tích xuất sắc

Về công tác tham mưu, chỉ đạo. Ban CHQS 3 cơ quan đã quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, cơ quan quân sự cấp trên về công tác quân sự - quốc phòng và huấn luyện tự vệ năm 2023; tham mưu với Đảng uỷ, Ban Giám đốc 3 cơ quan ban hành các văn bản chỉ đạo huấn luyện tự vệ năm 2023 như: Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023; Quyết định điều động chiến sỹ tự vệ tham gia huấn luyện năm 2023; Kế hoạch đảm bảo kinh phí huấn luyện tự vệ năm 2023; Xây dựng hệ thống giáo án, bài giảng theo quy định phê duyệt theo quy định...

Về tổ chức huấn luyện và tổ giáo viên. Ban Tổ chức huấn luyện gồm các đồng chí trong Ban CHQS 3 cơ quan phối hợp với các phòng, ban của Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ cho huấn luyện tự vệ; kế hoạch, cơ sở vật chất, giáo án, mô hình học cụ, các điều kiện đảm bảo cần thiết khác.

Bài tập tư thế nằm bắn

Về quân số và nội dung huấn luyện. Theo Kế hoạch mỗi cơ quan cử 19 chiến sỹ tham gia đợt huấn luyện (tổng số 57 chiến sỹ) với nội dung. Giáo dục chính trị, pháp luật: 03 giờ; huấn luyện quân sự: 24 giờ; kiểm tra: 03 giờ.

Về kết quả. Kết quả đánh giá chung đạt khá. Trong đó kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK 15% đạt khá, 85% đạt yêu cầu.

Qua đợt huấn luyện tự vệ, Ban CHQS 3 cơ quan đã làm tốt công tác chuẩn bị từ khâu xây dựng kế hoạch huấn luyện, nội dung giáo án bài giảng phù hợp với điều kiện thực tế, kiểm tra bắn đạn thật theo đúng kế hoạch, đạt được yêu cầu đề ra và được Ban CHQS cấp trên ghi nhận. Các chiến sỹ có ý thức trách nhiệm cao trong huấn luyện, bảo đảm thời gian huấn luyện, ghi chép bài đầy đủ, tích cực luyện tập, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy, đảm bảo tỷ lệ duy trì quân số huấn luyện 100%, nhiều đồng chí kiểm tra đạt kết quả loại khá, giỏi. Các chiến sỹ tự vệ đã được nâng cao trình độ nhận thức về quan điểm, đường lối, pháp luật về quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước, từ đó xác định vai trò trách nhiệm của lực lượng tự vệ trong tình hình mới. 

 

Các chiến sỹ tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường

Hà Hoa