Ảnh 1: Toàn cảnh Hội nghị.

Dự và tham gia hội nghị, về phía Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái có đồng chí Trịnh Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí Lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; lãnh đạo và viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Yên. Về phía huyện Văn Yên có đồng chí Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo, chuyên viên các Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Ban Quản lý Dự án và Đầu tư xây dựng huyện, Chi cục thuế khu vực Trấn Yên - Văn Yên, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của huyện, Chủ tịch UBND và công chức các xã, thị trấn, bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện Văn Yên. Hội nghị tập huấn được tổ chức với hình thức trực tiếp tại Trung tâm hội nghị huyện Văn Yên và trực tuyến tới điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên.

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đã truyền đạt 3 nội dung: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về lập hồ sơ và trình tự, thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất; Hướng dẫn nghiệp vụ về xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, thời điểm tạo lập tài sản trên đất bị thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Sau đây là mội số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Ảnh 2: Đồng chí Trịnh Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị.

Ảnh 3: Đồng chí Bùi Bằng Đoàn – Trưởng phòng Đăng ký cấp Giấy chứng nhận – VPĐK đất đai tỉnh truyền đạt nội dung trình tự, thủ tục Đăng ký đất đai.

Ảnh 4: Đồng chí Nguyễn Thị Trang Cúc – Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp - Chi cục Quản lý đất đai truyền đạt nội dung về lập hồ sơ và trình tự, thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất.