Ông Hồ Đức Hợp, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư đảng bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Dự buổi lễ công bố có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

Tại buổi lễ, Ông Trần Ngọc Phú - Chánh Văn phòng Sở thừa ủy quyền của Lãnh đạo Sở công bố các quyết định: Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức lại và đổi tên Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái thành Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái; Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức lại và đổi tên Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái thành Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái.

Theo các quyết định nêu trên thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái với 88 biên chế (gồm 46 biên chế tại Văn phòng cấp tỉnh và 42 biên chế tại các chi nhánh cấp huyện), Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái với 47 biên chế. Các đơn vị này bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/01/2020.

Phát biểu chỉ đạo buổi công bố, ông Hồ Đức Hợp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ và chỉ đạo Ban Giám đốc Sở cùng các đơn vị thuộc Sở phối hợp tốt với Ủy ban nhân dân cấp huyện khẩn trương ổn định tổ chức; giao nhận, sắp xếp bộ máy, biên chế và trang thiết bị; làm tốt công tác nhân sự, sớm quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc để bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, không để ảnh hưởng công tác chuyên môn hoặc ách tắc công việc chung của ngành./.