• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ Pá Kết, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 05/11/2020 9:50:00 SA
Lượt đọc: 3017

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ Pá Kết, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (Khu 6) để thực hiện dự án như sau:

 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái

- Địa chỉ: Tổ 2, phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Điện thoại: 02163850670    Email: ttptqdyb@gmail.com

2. Thông tin về tài sản đấu giá 

STT

Số thửa

Diện tích
(m2)

 Giá khởi điểm theo quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 (đồng) 

Mục đích sử
 dụng đất

Thời hạn sử
dụng đất

Ghi chú

Tờ bản đồ số 107-2020

 

 

 

 

 

1

738

120,0

8.500.000

Đất ở tại đô thị 

Lâu dài 

 

2

739

120,0

8.500.000

Đất ở tại đô thị  

Lâu dài 

 

3. Hiện trạng tài sản:

- Hiện trạng khu đất đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện các hạng mục san tạo mặt bằng, nền đường, điện ... theo đúng thiết kế được phê duyệt.

- Số thửa đề nghị bán đấu giá 02 thửa đất ở tại đô thị được thể hiện tại tờ Bản đồ số 107-2020 thuộc vị trí 1 đường nội bộ khu 6

4. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại tổ Pá Kết, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (Khu 6):

- 02 thửa đất số thửa 738 và số thửa 739 thuộc tờ Bản đồ số 107-2020, giá khởi điểm là 8.500.000 đồng/m2.

5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Tổ chức đấu giá tài sản phải xây dựng phương án đấu giá tài sản chi tiết phù hợp với tài sản đưa ra đấu giá.

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

- Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên...)

- Có tối thiểu 03 (ba) hợp đồng với tổng giá khởi điểm trong mỗi hợp đồng là 20 tỷ trở lên (có bản sao chứng thực các hợp đồng và tài liệu để chứng minh)

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá 

- Thù lao dịch vụ đấu giá: Thực hiện theo Điều 66 Luật Đấu giá và Điều 3 Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.  

- Chi phí đấu giá, mức thanh toán và giải quyết chi phí thực hiện cuộc đấu giá: Thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá.

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

e) Các tiêu chí khác:

- Có Bảng cam kết của tổ chức đấu giá tài sản về tiến độ.

- Năng lực về tài chính: Báo cáo tài chính trong 03 năm gần nhất, đơn vị không nợ thuế nhà nước (có xác nhận của cơ quan thuế).

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá làm thành 03 bộ in bìa đóng thành quyển

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 04/11/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 9/11/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái

- Địa chỉ: Tổ 2, phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Điện thoại: 02163850670  

7. Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);

- Danh sách đấu giá viên (đính kèm theo bản sao có chứng thực, chứng chỉ hành nghề);

- Phương án tổ chức đấu giá;

- Bản sao các hợp đồng đấu giá thành công trong 03 năm gần nhất.

8. Hình thức lựa chọn: Chấm điểm theo các tiêu chí nêu trên.

Lưu ý:

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường Bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ 30 phút của ngày kết thúc thông báo).

- Không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo đến các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để tham gia.

 

BBT