Toàn cảnh buổi làm việc

Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự buổi làm việc có các đồng Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng một số ban, sở, ngành liên quan của tỉnh.

Tiếp đón và làm việc với đoàn công tác của tỉnh về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Hồ Đức Hợp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; các đồng trong Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và các trưởng các phòng thuộc đơn vị.

Tại buổi làm việc đồng chí Hồ Đức Hợp thay mặt Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế, đời sống, xã hội trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh, sự phối hợp của các ban, sở, ngành và địa phương liên quan đã chủ động tập trung, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở bám sát các các nội dung theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ được giao với 4 đột phá là: Tham mưu cải cách thể chế; chú trọng thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Cải cách tổ chức bộ máy, cơ chế tài chính và hiện đại hóa nền hành chính. Theo đó năm 2021 là năm ngành tài nguyên môi trường tỉnh Yên Bái đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, đặc biệt công tác thu ngân sách từ đất vượt kế hoạch; các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh được triển khai đúng tiến độ. Bên cạnh thành tích đã đạt được thì Sở Tài nguyên và Môi trường nêu một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất với tỉnh về cơ chế, chính sách, pháp luật, nguồn lực, tổ chức bộ máy và các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chỉnh lý biến động đất đai, hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; quản lý tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường và thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành...

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các ban, sở, ngành của tỉnh đều đánh giá cao vị trí, vai trò và đóng góp của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và an ninh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tỷ trọng đóng góp và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách tỉnh hằng năm.

Đ/c Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sở TN&MT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, giải pháp sáng tạo, linh hoạt và kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường nói chung, Sở Tài nguyên và Môi trường nói riêng đã đạt được trong thời gian qua góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và những năm tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất các nội dung theo báo cáo và nhấn mạnh một số nội dung:

Một là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn ngành nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, liêm chính, khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến vì sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái.

Hai là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, chế độ công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; không ngừng nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với tinh thần hết lòng, hết sức phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ba là: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách đã ban hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhất là Nghị quyết số 50-NQ/TU ngày 19/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.

Bốn là: Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Trong đó, cần bám sát phương châm hành động của năm là:"Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả” để nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao với kết quả cao nhất. 

Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận buổi làm việc 

Đối với các lĩnh vực cụ thể của ngành, đòng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu:

- Lĩnh vực đất đai: Bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là định hướng cơ cấu lại các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh như nông nghiệp, công nghiệp, thương mai dịch vụ để phối hợp tham mưu lập quy hoạch tỉnh; lập, thẩm định và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bảo đảm có tầm nhìn dài hạn, liên thông, đồng bộ với quy hoạch tỉnh, các quy hoạch chuyên ngành có liên quan, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh; Tiếp tục tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; nghiên cứu tiếp tục phân cấp, ủy quyền cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước phù hợp với năng lực thực tiễn, đồng thời, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Tập trung cao độ cho công tác phát triển quỹ đất thu ngân sách Nhà nước năm 2022 theo kế hoạch bảo đảm, chủ động, hiệu quả, tham mưu giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách giai đoạn 2016-2019, hoàn thành trong quý I/2022; Tập trung rà soát, xử lý tình trạng sử dụng lãng phí đất đai, đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh, các công ty lâm nghiệp, các dự án đầu tư có vướng mắc về đất đai được chỉ ra sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; Nâng cao chất lượng đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc cập nhật chỉnh lý biến động đất đai, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tích hợp với Dự án đô thị thông minh của tỉnh.

- Lĩnh vực khoáng sản: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu trong đấu giá, đấu thầu quyền khai thác khoáng sản; quản lý chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khoáng sản, nhất là khai thác cát, sỏi lòng sông, rà soát, đánh giá việc khai thác sử dụng tiết kiệm tài nguyên, xử lý nghiêm các trường hợp nợ đọng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Hướng dẫn các doanh nghiệp quan tâm đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản để khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên cũng như bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản.

- Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Tổ chức triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; chủ động phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, không để phát sinh các điểm nóng, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới; Tích cực kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường; quan tâm đầu tư trang thiết bị, máy móc, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng quan trắc, giám sát, kiểm soát hiệu quả việc xả thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp ra môi trường, phấn đấu đến hết năm 2022 xử lý trên 50% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng so với năm 2020, đến năm 2025 giải quyết dứt điểm 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo trên địa bàn tỉnh không còn các cơ sở gây ô nhiễm; Triển khai hiệu quả Đề án tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn; nhất là quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, nông thôn trên địa bàn.

- Lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu: Tiếp tục tham mưu cho tỉnh quản lý hiệu quả tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai, khoáng sản và và môi trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; giám sát chặt chẽ kết quả khắc phục vi phạm, trường hợp tái phạm phải dừng hoặc thu hồi giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Về các chương trình, dự án: Tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư, dự án sự nghiệp kinh tế do Sở Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư theo quy định, nhất là các dự án phát triển các quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị và thu ngân sách. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

- Về công tác đảng và tổ chức bộ máy: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tài nguyên và môi trường "chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, trước hết là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới, nhất là cán bộ trẻ có ý chí phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, đạo đức tốt, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, thủ trưởng các ban, sở ngành của tỉnh và đặc biệt là kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Đức Hợp thay mặt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy những thành tựu đã đạt được và nỗ lực cố gắng, chủ động khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao./.