Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tập trung ứng phó với cơn bão số 1 và mưa lũ sau bão; Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản, khai thác tài nguyên nước phục vụ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái chủ động thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 1 và đặc biệt là hoàn lưu sau bão gây mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất; để chủ động phòng, tránh đối phó với mưa, lũ lớn, đặc biệt là đối với lũ quét, sạt lở đất.

2. Các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản tổ chức kiểm tra, rà soát an toàn tại các hầm lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các công trình hồ đập để đánh giá nguy cơ sự cố sạt lở đất, đá tại moong khai thác, bãi thải, nứt vỡ đê đập hồ chứa nước thải tại các khu vực khai thác, chế biến khoáng sản để có biện pháp gia cố, phòng tránh các sự cố xảy ra; thực hiện biện pháp chủ động phòng, tránh lũ quét, sạt lở đất không để xảy ra sự cố gây thiệt hại về người khi có mưa lớn. Khi xảy ra mưa lũ phải dừng ngay các hoạt 2 2 động khai thác, chế biến khoáng sản, chủ động sơ tán người, phương tiện, máy móc đến khu vực an toàn; bố trí người canh gác tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các khu vực thường xuyên bị lũ chia cắt để thông tin cảnh báo đến người dân và kịp thời tiếp nhận thông tin ứng cứu và hỗ trợ cứu nạn.

3. Các công trình thủy điện, hồ chứa thủy lợi theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ, tổ chức trực ban nghiêm túc, đánh giá dự báo lưu lượng nước về hồ chứa và chủ động thực hiện xả nước đón lũ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du, chủ động phương án bảo vệ tính mạng, tài sản, giảm nhẹ thiệt hại do mưa lũ gây ra; đặc biệt phải bố trí lực lượng canh gác 24/24, hướng dẫn người qua lại các ngầm tràn, các đoạn đường thường xuyên bị ngập nước xung quanh hồ đập để thông tin cảnh báo đến người dân, đặc biệt đối với các hồ đã đầy nước, chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu thực hiện công tác phòng chống lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

4. Chủ doanh nghiệp phải chủ động theo dõi, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh để có đầy đủ thông tin về mưa lũ; đặc biệt là các thông tin dự báo sớm các khả năng xuất hiện và diễn biến của các tình huống phức tạp về thời tiết, các số liệu dự báo về dòng chảy, về mưa lũ; thông báo qua điện thoại cho BCH PCTT&TKCN của tỉnh; BCH PCTT&TKCN của địa phương; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh hoặc Phòng Tài nguyên nước KTTV-BĐKH, Phòng Khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường (ĐT: 0912475281, 0915422043) các thông tin liên quan hoặc sự cố xảy ra để kịp thời có biện pháp xử lý, ứng cứu.

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản, khai thác tài nguyên nước phục vụ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai các biện pháp chủ động đối phó với các tình huống mưa, bão, lũ, sạt lở đất, chủ động công tác phòng tránh và giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra tại các đơn vị trong mùa mưa bão năm nay và các năm tiếp theo.

CV về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở trong mùa mưa lũ năm 2023 khi khai thác chế biến khoáng sản, khai thác tài nguyên nước.