Phần mềm VBDLIS là giải pháp phần mềm quản lý đất đai do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel phát triển (thuộc Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” - gọi tắt là Dự án VILG) nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương xây dựng, lưu trữ và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, bao gồm cả giải pháp cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai tại Trung ương và địa phương.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Với nền tảng dữ liệu mở, phần mềm VBDLIS sẽ đáp ứng yêu cầu địa chính, đảm bảo đúng tiêu chuẩn dữ liệu cơ sở, dữ liệu không gian, quản lý hồ sơ, hệ thống tọa độ; đảm bảo an toàn thông tin, phục vụ quy trình nghiệp vụ… Đồng thời, tăng tính chủ động cho việc vận hành và khai thác sử dụng, trên cơ sở quản lý chung dữ liệu cả nước.

Tại đợt tập huấn, các cán bộ, viên chức của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố tham gia dự án đã được cài đặt phần mềm VBDLIS, hướng dẫn thiết lập, vận hành quy trình, xử lý các thủ tục hành chính về đất đai; thao tác sử dụng phần mềm đối với các phân hệ: Phân hệ thống kê kiểm kê đất đai; phân hệ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phân hệ giá đất, phân quyền chức năng, quản trị … trên máy tính theo quy trình thủ tục hành chính về đất đai; đồng thời trao đổi, hướng dẫn xử lý những thắc mắc của học viên đối với từng trường hợp đặc thù của địa phương.

Sau 5 ngày tập huấn, các cán bộ tham dự đã có nhận thức cơ bản về mô hình triển khai cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh, các tính năng, tiện ích của phần mềm VBDLIS. Đồng thời, bước đầu nắm bắt và có thể áp dụng phần mềm vào quá trình thực hiện công tác chuyên môn./.