1
Toàn cảnh hội nghị ngày 16/10

Căn cứ vào Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 13/03/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện của tỉnh. Đồng thời thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2371/UBND-TNMT về việc triển khai công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở TN&MT đã tiếp nhận đủ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 9 huyện, thị xã, thành phố. Đây là căn cứ để đoàn tiến hành kiểm tra nội nghiệp và ngoại nghiệp kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện.

Việc kiểm tra được thực hiện với mục đích khảo sát thực địa các vị trí, công trình, dự án được xác định trong danh mục công trình có nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện; kiểm tra bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Kiểm tra kết quả tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu; báo cáo kết quả điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu; các báo cáo chuyên đề và hệ thống biểu bảng, số liệu, sơ đồ, biểu đồ; bản đồ kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 do UBND cấp huyện giao nộp.

Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra ngoại nghiệp, thực địa các công trình được xây dựng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020, ưu tiên lựa chọn kiểm tra những công trình được xây dựng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020, ưu tiên lựa chọn kiểm tra những công trình do UBND cấp huyện xây dựng mới năm 2020, những công trình có diện tích lớn, diện tích thực hiện dự án có đất trồng lúa, đất lầm nghiệp.

Cùng với đó tiến hành kiểm tra nội nghiệp, về trình tự thực hiện việc lập hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện theo quy định của luật đất đai; xác định các danh mục công trình trên địa bàn được UBND tỉnh phê duyệt; kiểm tra hệ thống bản đồ kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Bộ TN&MT.

Đoàn sẽ thành lập 3 tổ kiểm tra, thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 17/10-3/11/2019.