• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác theo dõi, giúp đỡ các xã Suối Quyền và An Lương, huyện Văn Chấn
Ngày xuất bản: 31/03/2021 7:21:00 CH
Lượt đọc: 583

Thực hiện Quyết định số 156-QĐ/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thành lập các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, các thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được phân công theo dõi, giúp đỡ 02 xã Suối Quyền và An Lương, huyện Văn Chấn.

 

 Để kịp thời nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khó khăn vướng mắc và thực trạng các hộ nghèo của các xã được phân công phụ trách, theo dõi, giúp đỡ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập 02 Đoàn công tác do đồng chí Hồ Đức Hợp, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Hà Mạnh Cường, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với Đảng ủy các xã Suối Quyền, An Lương, huyện Văn Chấn. Tham gia Đoàn công tác còn có các đồng chí trong Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Sở và lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn.

 

Ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc với xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn.

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội Quý I, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021:

Đối với xã Suối Quyền: Đảng bộ, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo thôn bản vận động nhân dân thực hiện gieo cấy lúa vụ đông xuân với tổng diện tích đạt 65,5/50 ha (vượt kế hoạch), Cây ngô thực hiện cấy đạt 85/85 ha; tổng diện tích rừng đã trồng mới là 118/118 ha;Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao luôn được duy trì, tăng cường công tác xây dựng nếp sống, lối sống văn hóa trong cộng đồng gắn liền với đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; quốc phòng - an ninh cơ bản duy trì ổn định, không có các vụ việc lớn xảy ra; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân triển khai sâu rộng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày thứ 7 cùng dân”, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19….


Ông Hà Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc với xã An Lương, huyện Văn Chấn.

Đối với xã An Lương: Đảng bộ, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo thôn bản vận động nhân dân thực hiện gieo cấy lúa vụ đông xuân với tổng diện tích đạt 72,5/72 ha (vượt chỉ tiêu được giao), Cây ngô thực hiện cấy đạt 60/90 ha (chủ yếu là giống ngô lai); Kế hoạch trồng rừng mới năm 2021 với diện tích đạt 35/80 ha…; văn hóa – xã hội từng bước phát triển đi lên; quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; Mặt trận tổ quốc và đoàn thể xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố hệ thống chính trị, tập trung cùng Đảng ủy, Hội đồng nhân dân lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…


Đại diện lãnh đạo xã An lương báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường biểu dương và ghi nhận vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của các xã trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như sự quan tâm, chỉ đạo của huyện Văn Chấn trong thời gian qua, đặc biệt là Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của các xã, ý kiến phát biểu đại diện cho Huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cơ bản nhất trí với những giải pháp của Đảng bộ các xã trong thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên, đề nghị các xã cần rà soát, thống kê, xác định chi tiết các nội dung kiến nghị, đề xuất để Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với huyện Văn Chấn cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và có các phương án cụ thể để giúp đỡ các xã; tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc lúa vụ đông xuân và hoa màu đảm bảo theo kế hoạch đề ra; quản lý chặt đất rừng, nhất là rừng tự nhiên; tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trong việc phát triển chăn nuôi để duy trì được số lượng đàn gia súc, gia cầm; giao cho Đoàn thanh niên Sở phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã rà soát hộ nghèo theo từng tiêu chí để có phương án cụ thể thoát nghèo đối với từng hộ, trên cơ sở đó phân công cho Bí thư chi bộ, đảng viên giúp đỡ; xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện trong năm 2021, trong đó xác định rõ từng nội dung cần phối hợp, từng nội dung cần giúp đỡ; riêng đối với xã Suối Quyền, hai bên đã thống nhất ban hành các quy chế cung cấp thông tin để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ … Đồng thời, tiếp tục cùng các xã trong địa bàn huyện làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19. Đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái, Kế hoạch số 06-KH/HU ngày 26/12/2020 của Huyện ủy Văn Chấn và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đình Toán