• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất ở
Ngày xuất bản: 16/04/2021 3:26:00 CH
Lượt đọc: 928

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất theo Thông báo số 52/TB-TTPTQĐ, 53/TB-TTPTQĐ ngày 08/4/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất ở tại Tổ dân phố số 6 và 11, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

- Quyết định thành lập: Số 190/2003/QĐ-UB ngày 26/5/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu tài sản tỉnh Yên Bái; Quyết định số 1135/QĐ-UB ngày 29/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

- Địa chỉ trụ sở: Tổ 08, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

BBT