Ảnh1: Đồng chí Đỗ Đức Duy - UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đa số các đại biểu, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đều thống nhất quan điểm chỉ đạo việc sửa đổi Luật Đất đai và Luật Tài nguyên nước là rất cần thiết, vì qua một thời gian thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và Luật Tài nguyên nước 2012 đã bộc lộ rất nhiều bất cập, chưa đáp ứng được với yêu cầu là công cụ pháp lý để điều chỉnh các quan hệ đất đai phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.

Đối với Luật đất đai (sửa đổi), các ý kiến đều đồng tình với cách kết cấu của dự thảo gồm 16 chương, 236 điều; đồng thời góp ý tập trung vào các nhóm nội dung cơ bản và định hướng của Luật Đất đai (sửa đổi) như: Công tác Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chính sách thu hồi đất và bồi thường, hồ trợ tái định cư; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chính sách mới về đăng ký đất đai theo mô hình chuyển đổi số...

Ảnh 2: Đồng chí Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT tham gia ý kiến

Đối với Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), dự thảo lần này gồm 10 chương, 88 điều. So với Luật Tài nguyên nước năm 2012, dự thảo Luật không tăng về số chương (trong đó giữ nguyên 10 điều; bãi bỏ 8 điều; sửa đổi bổ sung 62 điều; bổ sung mới 16 điều). Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung góp ý bổ sung, phân tích để làm rõ các vấn đề như: Phạm vị điều chỉnh; đối tượng áp dụng; quy hoạch, phân cấp quy hoạch, thẩm quyền phê duyệt và quyền quy hoạch; về bảo vệ tài nguyên nước và phục hồi nguồn nước; thanh tra chuyên ngành tài nguyên nước, giải quyết tranh chấp tài nguyên nước; đăng ký cấp phép sử dụng tài nguyên nước...

Ảnh 3: Đồng chí Trịnh Thị Thu Huyền – Phó Giám đốc Sở TN&MT tham gia ý kiến.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đánh giá cao và ghi nhận việc chuẩn bị chu đáo các nội dung và phát biểu tích cực đóng góp ý kiến vào Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Đồng chí cũng đánh giá, so với những lần lấy ý kiến trước đây thì lần này Chính phủ đã tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các cơ quan, bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là các ý kiến của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và ý kiến góp ý của Nhân dân.

Tuy nhiên, qua các ý kiến phát biểu thảo luận thấy rằng còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh Dự thảo để đảm bảo tính thống nhất, bao trùm, tổng hợp và tầm nhìn trong quản lý đất đai và tài nguyên nước; khắc phục những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn quản lý nhà nước đối với tài nguyên đất đai và tài nguyên nước theo các quy định của pháp luật hiện hành chưa tháo gỡ được. Đồng chí giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan trên cơ sở ý kiến thảo luận tham vấn sẽ hoàn chỉnh thành báo cáo, tổng hợp theo nhóm vấn đề, góp ý gửi lại cho Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, để đoàn sẽ truyền đạt lại tại các diễn đàn của Quốc hội thông qua các buổi thảo tại tổ hoặc tại hội trường vào Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV./.