• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Ngày xuất bản: 18/05/2023 3:52:00 CH
Lượt xem: 1034

- Ngày 10/5, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Giang, Đoàn Công tác Thành viên Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Đoàn Hồng Phong làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu; công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LP

Thực hiện nghiêm túc các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Hà Giang Nguyễn Chí Cường, trong 4 tháng đầu năm, các tổ chức thanh tra của tỉnh đã triển khai 40 cuộc thanh tra (theo kế hoạch 33 cuộc, 7 cuộc thanh tra đột xuất). Ban hành 25 kết luận thanh tra tại 59 đơn vị được thanh tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm chủ yếu thuộc các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách và lĩnh vực đất đai với tổng số tiền hơn 11,2 tỷ đồng và hơn 25,2 nghìn m2 đất.

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 37 kết luận, trong đó có 26 kết luận được kiểm tra trực tiếp. Số kết luận đã hoàn thành là 25, chưa hoàn thành 12 kết luận. Qua đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau thanh tra, số tiền phải thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 12,4 tỷ đồng, đã thu hơn 3,3 tỷ đồng (đạt 26,7%); số phải xử lý khác về kinh tế hơn 5,3 tỷ đồng, đã xử lý khác hơn 1,9 tỷ đồng (đạt 36,6%); xử lý hành chính 2/2 cá nhân.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân (TCD), khiếu nại, tố cáo (KN,TC), phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, đã tiến hành 8 cuộc cuộc thanh tra, kiểm tra; đã ban hành kết luận 5 cuộc/5 đơn vị được thanh tra, kiểm tra.

 Chánh Thanh tra tỉnh Hà Giang Nguyễn Chí Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LP

Triển khai thực hiện 55 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (thường xuyên 10 cuộc, theo kế hoạch 38 cuộc, đột xuất 7 cuộc). Ban hành 17 kết luận thanh tra đối với 43 tổ chức và 75 cá nhân được thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra phát hiện 3 tổ chức, 5 cá nhân vi phạm với tổng số tiền vi phạm 217,39 triệu đồng, đã thu hồi (đạt 100%); xử lý khác 103,67 triệu đồng (đạt 40,6%). Ban hành 96 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt hơn 2,5 tỷ đồng, đã thu hơn 1,6 tỷ đồng (đạt 66,1%); xử phạt bằng hình thức khác đối với 6 tổ chức và 6 cá nhân.

Trong công tác TCD, toàn tỉnh đã tiếp 181 lượt công dân. Tổng số đơn tiếp nhận và xử lý 560/560 đơn. Số đơn đủ điều kiện xử lý là 481 đơn. Đã hoàn thành xử lý 382 đơn thuộc thẩm quyền. Thực hiện chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết theo quy định 98 đơn, hướng dẫn công dân gửi 1 đơn.

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của TTCP, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 05/7/2019 và thành lập tổ công tác do phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng và các thành viên là giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố để tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, trên địa bàn toàn tỉnh có 11 vụ việc phải xem xét, kiểm tra rà soát theo kế hoạch, trong đó có 5 vụ việc theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP và 06 vụ việc theo Kế hoạch 191/KH-UBND. Đến nay, đã chỉ đạo xem xét giải quyết xong 11 vụ việc.

Trong công tác PCTN, tiêu cực, qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ chưa phát hiện cán bộ công chức, viên chức có hành vi tham nhũng. Qua công tác thanh tra, đã phát hiện và chuyển 2 vụ việc sang cơ quan công an điều tra theo quy định… Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện qua thanh tra hơn 2,2 tỷ đồng. Thu hồi tài sản tham nhũng hơn 704 triệu đồng (đạt 31,65%)…

 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LP

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết, thời gian qua, các tổ chức thanh tra đã chủ động tập trung hoàn thành các cuộc thanh tra năm trước chuyển sang và bám sát chương trình, kế hoạch năm 2023 được phê duyệt để triển khai, thực hiện nhiệm vụ đúng nội dung, thời gian theo quy định.

Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN,TC của công dân cơ bản đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhiều vụ việc KN,TC của công dân đã được xem xét, giải quyết ngay tại cơ sở, theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Qua công tác thanh tra, giải quyết KN,TC, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý sai phạm, chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm quản lý, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, phòng ngừa sai phạm, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách pháp luật của các cấp, các ngành, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định và các quy định của Luật Thanh tra, Quy chế Giám sát hoạt động đoàn thanh tra được thực hiện có hiệu quả và nghiêm túc.

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, song Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như tiến độ thanh tra của một số đoàn thanh tra còn chậm, kéo dài; còn để xảy ra tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của một số đơn vị về công tác thanh tra, giải quyết KN,TC, kiến nghị phản ánh, phòng, chống tham nhũng của công dân còn chậm, chất lượng chưa cao.

 Cục trưởng Cục IV Hoàng Thái Dương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LP
 Vụ trưởng Vụ Giám sát Thẩm định xử lý sau thanh tra Hoàng Hưng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LP
 Trưởng Ban TCDTrung ương Nguyễn Hồng Điệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LP
 Cục trưởng Cục I Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LP

Một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thật sự coi trọng công tác PCTN trong nội bộ, chưa quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP đã trao đổi rõ hơn về việc thực hiện công tác thanh tra, TCD, giải quyết KN,TC và PCTN, tiêu cực

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi tham nhũng, tiêu cực

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác thanh tra, TCD, giải quyết KN,TC, PCTN, tiêu cực của tỉnh Hà Giang trong thời gian qua.

Có thể nói, "trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, TCD, giải quyết KN,TC, PCTN, tiêu cực và đạt được những kết quả tích cực, nhất là thực hiện kế hoạch rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài, đông người lên Trung ương”, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh.

 Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LP

Tổng Thanh tra đề nghị trong thời gian tới Hà Giang cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung liên quan đến công tác công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN, tiêu cực như triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022 và các Nghị định hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ 01/7/2023.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thanh tra của tỉnh cần lưu ý thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham những tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Quá trình thanh tra, nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì khẩn trương chuyển ngay sang cơ quan điều tra, không chờ ban hành kết luận thanh tra.

Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong cho biết, vừa qua, TTCP đã sửa đổi, hoàn thiện, ban hành nhiều quy định, quy chế để tăng cường, chấn chỉnh các mặt công tác của TTCP, nổi bật là Nghị quyết số 45/2022 của Ban Cán sự Đảng TTCP về nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành kết luận thanh tra, Quyết định số 465/2022 của Tổng TTCP kèm theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động đoàn thanh tra. Do vậy, Thanh tra tỉnh Hà Giang có thể nghiên cứu tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo áp dụng tại địa phương mình.

 Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang phát biểu tham luận tại buổi làm việc. Ảnh: LP
 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang Chúng Thị Chiên. Ảnh: LP

Tăng cường công tác TCD, giải quyết KN,TC theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ hơn với Ban TCD Trung ương, Cục I trong việc xem xét, giải quyết KN,TC của người dân lên trụ sở Trung ương ở Hà Nội; tiếp tục thực hiện rà soát các vụ việc KN,TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363 của TTCP, và coi đây là việc làm thường xuyên, không để phát sinh thêm các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Chính phủ và các bộ, ngành Khối Nội chính Trung ương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung những lĩnh vực có nhiều nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng, mua sắm và đấu thầu các dự án đầu tư, quản lý, sử dụng tiền và tài sản của Nhà nước…

Theo Báo Điện tử Thanh tra