Tại hội nghị, ông Hà Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở TN&MT cho biết, trong năm 2023 Ngành TN&MT đã chủ động tập trung, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đạt được một số kết quả nổi bật: Hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước năm 2023 theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thu ngân sách khối tỉnh hoàn thành khối lượng và đưa ra bán đấu giá trong năm 2023 là 1.101,72 tỷ đồng đạt 110,2% so với chỉ tiêu Chương trình hành động số 135 ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy.

img_4331.jpg
Ban lãnh đạo Sở chủ trì hội nghị.

Đồng thời, hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2023 như: Chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý tại khu vực đô thị đạt 92% vượt 0,2% chỉ tiêu được giao; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý tại khu vực nông thôn đạt 50,7% vượt 10% chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 66,7%; phấn đấu không để phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn; công tác thu giá dịch vụ đo đạc, đăng ký đất đai góp phần công khai, minh bạch các chi phí thực hiện thủ tục hành chính, giảm thiểu tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước đối với công tác sự nghiệp tài nguyên và môi trường…

img_1668.jpg
Ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành đạt đạt được trong năm 2023.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo phòng TN&MT các huyện, thị xã và thành phố đã trao đổi nhiều vấn đề như: Khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng tại các công trình, dự án; khó khăn trong quá trình thu ngân sách từ đất; công tác quản lý khai thác khoáng sản, khoáng sản chưa khai thác…Ban lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn đã ghi nhận các ý kiến và trực tiếp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đơn vị.

img_1666.jpg
Trưởng Phòng TN&MT huyện Văn Chấn tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái cho rằng: Năm 2023 là năm gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động toàn ngành đã nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Giám đốc Sở TN&MT đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành đạt được trong năm qua.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2024. Trong đó, tập trung xây dựng, ban hành kế hoạch để triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm. Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đồng bộ, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Nâng cao năng lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

img_4335.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Đồng thời, triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024, trong đó chú trọng triển khai kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chuyển đổi số; tổ chức, thực hiện tốt thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ tại Sở TN&MT.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TN&MT. Thường trực 5/5 ngày trong tuần tiếp công dân tại Sở và tham gia các buổi tiếp công dân của tỉnh tổ chức, giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và kiến nghị phản ánh của công dân.