Đại biểu Nguyễn Minh Tâm chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Đại biểu Nguyễn Minh Tâm chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 

Tiếp tục gửi câu hỏi chất vấn đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong phiên làm việc chiều nay 7/11, nhiều đại biểu Quốc hội đặt vấn đề về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
 
Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Bình) cho biết, Nghị quyết số 117 của Chính phủ yêu cầu việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 với thời gian rất gấp rút, chưa đến một năm để chuẩn bị đại hội cấp cơ sở năm 2025.
 
Nữ đại biểu đề nghị, với vai trò cơ quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, giải pháp để thực hiện thành công những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tại Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội?
 
Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, đây là chủ trương lớn, tập trung cải cách tổ chức bộ máy và cũng là việc khó đòi hỏi quyết tâm chính trị của cả hệ thống.
 
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi tổng rà soát cả nước có 58 tỉnh sắp xếp 33 huyện, 1.327 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện từ nay đến tháng 10/2024 kết thúc để tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở.
 
Từ đó, Bộ trưởng nêu một số giải pháp, trong đó có việc tập trung cao tuyên truyền thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhất là những địa bàn sắp xếp.
 
Nhiệm vụ nữa là đảm bảo đồng bộ thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong việc tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính. Trước hết cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt người đứng đầu hơn lúc nào hết phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong sắp xếp các đơn vị hành chính, tạo sự đồng thuận, thống nhất, đảm bảo phù hợp các yêu cầu thực tiễn đặt ra và các yếu tố đặc thù.
 
Đến nay, Bộ Nội vụ đã nhận được 48/58 tỉnh thành gửi phương án sắp xếp. Bộ trưởng mong các địa phương còn lại gửi phương án để các bộ ngành có ý, sau đó khẩn trương triển khai đề án sắp xếp.
 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
 
Giải pháp nữa là chủ động bố trí nguồn lực cho việc này. Bởi đây là việc khó, phức tạp, nhạy cảm đòi hỏi kỹ lưỡng, sát sao, hiệu quả nhưng phải chú ý đến đối tượng bị tác động không bị ảnh hưởng, nhất là cán bộ dôi dư, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.
 
Hơn nữa, các chính sách liên quan đến người dân mà Nghị quyết 35 của Ủy ban  Thường vụ Quốc hội đã phủ hết các vấn đề mà giai đoạn trước còn vướng mắc. Đến thời điểm này, các bộ ngành Trung ương đã chuẩn bị đầy đủ các văn bản hướng dẫn để thực hiện.
 
Cuối cùng cần có giải pháp chủ động linh hoạt sáng tạo để giải quyết vấn đề phát sinh mà thực tiễn đặt ra.
 
"Hơn lúc nào hết, rất mong sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là ở địa phương, thời gian qua đã làm được nhiều việc thành công rồi. Đây là lĩnh vực khó, khẳng định năng lực, trình độ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu” - bà Phạm Thị Thanh Trà nói.