Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì cuộc họp Tổ biên tập dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Báo cáo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Quảng Bình và Bắc Ninh, ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Tổ trưởng Tổ biên tập Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cho biết, trong hai ngày 24-25/2/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chủ trì 02 Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại 02 tỉnh Quảng Bình và Bắc Ninh. Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, kỹ lượng, chất lượng của các địa phương thực hiện các Nghị quyết về triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời đã gợi mở một số vấn đề cụ thể trong dự thảo Luật để các đại biểu tham dự tập trung góp ý sâu hơn nữa, đảm bảo khi Luật Đất đai sửa đổi được ban hành sẽ giải quyết được những vấn đề trong thực tiễn, thực hiện tốt hơn cải cách hành chính, đảm bảo mục tiêu công bằng, tiến bộ.

Tổng hợp các ý kiến góp ý tại 2 Hội nghị, ông Đào Trung Chính cho biết, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã góp ý cụ thể vào từng chương, mục, điều khoản của dự thảo Luật; những kiến nghị sửa đổi các điều Luật cụ thể đến Ban soạn thảo dự án Luật. Theo đó, các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương tập trung vào các nhóm vấn đề về: quy định chung; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nội dung về phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cơ chế, chính sách tài chính đất đai, giá đất; chế độ, quản lý sử dụng các loại đất;...

Dựa trên các ý kiến góp ý tại Hội nghị, Tổ biên tập Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đang chủ động, tích cực nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và xây dựng báo cáo, kế hoạch chi tiết tiếp thu giải trình ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Về kế hoạch phối hợp với các cơ quan thuộc Quốc hội về hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), ông Đào Trung Chính cho biết, Tổ biên tập đang hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phối hợp với mục đích nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp để tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua đảm bảo tiến độ và chất lượng, đồng thời xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Theo dự thảo, Kế hoạch xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình phục vụ thẩm tra và hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua; việc tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội thực hiện tham vấn rộng rãi, đầy đủ và thực chất các đối tượng có liên quan, đồng thời phối hợp tổng hợp và xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Nhân dân đối với dự thảo Luật.

Tại cuộc họp, đại diện các thành viên Tổ biên tập dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã trao đổi, làm rõ một số nội dung vướng mắc cụ thể trong công tác quản lý đất đai được các địa phương nêu ra tại hội nghị; trao đổi tiếp thu những điều khoản, thuật ngữ, quy định mới cần điều chỉnh, bổ sung trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm tương thích với các Luật liên quan;...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đánh giá cao sự tích cực, công tác phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của Tổ biên tập dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong việc chuẩn bị nội dung, tài liệu, công tác hậu cần của 02 Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại 02 tỉnh Quảng Bình và Bắc Ninh vừa qua.

Thời gian tới, khối lượng công việc còn khá nặng nề, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị cần tích cực, chủ động, bám sát công việc hơn nữa, tiếp tục phối hợp với các địa phương để sắp tới tổ chức hiệu quả các Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các tỉnh Tây Nguyên, miền Nam.

Thứ trưởng cũng đề nghị Tổ biên tập lên kế hoạch cụ thể, sắp xếp công việc khoa học; phân công, phân nhóm tiếp thu, chỉnh sửa các nội dung theo nhóm vấn đề đảm bảo hợp lý, kỹ lưỡng, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với hiến pháp, các chủ trương của Đảng và Nhà nước đã ban hành.