• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Yên Bái- bước đột phá xây dựng chính quyền số
Ngày xuất bản: 15/03/2023 7:59:00 SA
Lượt xem: 69

Ngày 28/2/2022, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 258/QĐ-UBND về việc đổi tên, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức lại Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái thành Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Yên Bái trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Đây là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ mới của Trung tâm với vô vàn khó khăn, thử thách nhưng đã đạt được dấu ấn quan trọng.

 

Hệ thống camera giám sát đô thị thông minh hoạt động ổn định, xuyên suốt.
Hệ thống camera giám sát đô thị thông minh hoạt động ổn định, xuyên suốt.

 

Xác định hai nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, đó là duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh và thực hiện công tác điều hành và giám sát thông minh, ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc Trung tâm đã đề ra kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. 
 
Với nhiệm vụ duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm đã chỉ đạo phòng chức năng bám sát hoạt động chỉ đạo điều hành của tỉnh, thực hiện chức năng giao tiếp với người dân trên Cổng.
 
 Trong năm 2022, đã đăng tải gần 900 văn bản. Hoạt động cung cấp thông tin có nhiều đổi mới, trong năm đã cung cấp 5.154 tin, bài, ảnh; thực hiện 53 số điểm hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong tuần… 
 
Việc thực hiện nhiệm vụ giao tiếp trên Cổng Thông tin được duy trì và thường xuyên đổi mới thông qua các nhiệm vụ như tổ chức các chương trình đối thoại, tọa đàm và giải đáp chính sách… Trong năm đã tiếp nhận và trả lời 47 câu hỏi của công dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, công tác điều hành và giám sát thông minh được triển khai thực hiện hiệu quả.
 
Đến hết năm 2022 đã rà soát được 275/408 đơn vị sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD)   theo mô hình số 7 của Cục Bưu điện Trung ương. Hỗ trợ các cơ quan đơn vị sử dụng đường TSLCD ổn định. Đã thực hiện chuyển đổi IPv6 cho một số đơn vị. 
 
Trung tâm cũng đã phối hợp với Viettel Yên Bái cung cấp máy chủ ảo và cài đặt phần mềm Quản lý văn bản Voffice, phần mềm App YenBai-S; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy cung cấp máy chủ ảo và cài đặt, cấu hình phần mềm Mời họp Tỉnh ủy; hoàn thành đánh giá an toàn thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Yên Bái của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). 
 
Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng (SOC) đang giám sát và bảo vệ 3.113 máy tính tại các cơ quan, đơn vị; giám sát an toàn lớp mạng của 38 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố. 
 
Trung tâm cũng đã đưa vào giám sát, bảo vệ 42 ứng dụng, trang thông tin của các cơ quan, đơn vị; giám sát các máy chủ đặt tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Yên Bái. Trong năm 2022 đã phát hiện và xử lý 1.854 máy tính nhiễm mã độc trên 38 cơ quan, đơn vị; phát hiện 2.527 máy tính có lỗ hổng của các cơ quan, đơn vị. 
 
Được giao nhiệm vụ quản lý hệ thống camera giám sát đô thị thông minh, Trung tâm cũng đã phối hợp với các đơn vị khai thác, sử dụng thường xuyên theo dõi để khắc phục sự cố kịp thời nếu có lỗi xảy ra để hệ thống hoạt động ổn định và xuyên suốt; thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị phần cứng, phần mềm theo chính sách của hãng sản xuất. 
 
Cũng trong năm qua, Trung tâm đã triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Cụ thể đã triển khai việc mời họp qua tin nhắn điện tử với gần 70.000 tin nhắn; thực hiện quản lý phần mềm họp không giấy tờ. quản lý tài khoản Google Meet phục vụ các cuộc họp giữa lãnh đạo UBND tỉnh với doanh nghiệp… 
 
Việc đưa vào hoạt động Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Yên Bái là một bước tiến lớn góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái. Đây cũng là bước tiến trên lộ trình tiến tới xây dựng Yên Bái trở thành thành phố thông minh, nhằm tạo được những lợi ích thiết thực nhất trong phục vụ người dân, du khách, doanh nghiệp. 

Theo Báo Yên Bái