Quang cảnh buổi Tọa đàm.
Quang cảnh buổi Tọa đàm.

 

Với mục đích nâng cao nhận thức về CĐS, nâng cao năng lực số cho các thành viên Câu lạc bộ CĐS, đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn, giới thiệu các phần mềm ứng dụng và tạo các tài khoản, chữ ký số cho cán bộ công chức, tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe chia sẻ về xu hướng CĐS hiện nay, tìm hiểu về phần mềm Phòng họp không giấy tờ. Đồng thời, các đoàn viên thanh niên cũng tham gia giao lưu, chia sẻ những vướng mắc trong thực hiện CĐS liên quan đến sự khác nhau giữa ứng dụng công nghệ thông tin và CĐS; việc nâng cao hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử; việc thực hiện chữ ký số… 
 
Buổi Tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên - lực lượng tiên phong trong lĩnh vực CĐS, để sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng chuyên ngành nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ CĐS của Sở Tư pháp, hướng tới xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. 
 
Đoàn viên thanh niên VNPT hướng dẫn cài đặt chữ ký số cho cán bộ công chức, viên chức Sở Tư pháp. 
 
Tại buổi Tọa đàm, các đoàn viên thanh niên VNPT đã giới thiệu các phần mềm ứng dụng và tạo các tài khoản, cài đặt chữ ký số cho cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên Sở Tư pháp và Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh. 

CĐS là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các cơ quan hành chính Nhà nước. Chính phủ cũng đặc biệt quan tâm đến vấn để CĐS trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và giao cho Bộ Thông tin - Truyền thông xây dựng Đề án CĐS quốc gia để triển khai thực hiện trên toàn quốc. CĐS ngành tư pháp là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và nâng cao chất lượng dịch vụ công của ngành.