Cán bộ Agribank Chi nhánh huyện Văn Yên hướng dẫn người dân sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Cán bộ Agribank Chi nhánh huyện Văn Yên hướng dẫn người dân sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

 

Đến nay, Yên Bái đã đạt tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ cung cấp điện trên 80% (vượt 2,3% chỉ tiêu đề ra), khách hàng sử dụng hình thức thanh toán này tăng 10,3% so với năm 2022. Địa phương có tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt cao nhất là thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, đạt 100%; huyện Văn Chấn 83%; thấp nhất là huyện Mù Cang Chải, 35%.
 
Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ cung cấp nước đạt 71% kế hoạch, tổng số khách hàng tăng 28,3% so với năm 2022. 
 
Ngoài ra, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn theo huyện, thị, thành phố có tài khoản giao dịch tại các chi nhánh ngân hàng thương mại đạt 58,6% (kế hoạch đến năm 2025 đạt trên 80%). Số lượng điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt đạt 329 điểm (kế hoạch đến năm 2025 đạt 600 điểm). Tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử đạt 33% (kế hoạch năm 2025 đạt 40%).
 
Tổng số điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt là 9.073 điểm. Tổng số điểm nạp, rút tiền là 1.404. Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng giao dịch qua kênh điện thoại di động/năm là 160%.
 
Tại thành phố Yên Bái có gần 8.900 cơ sở kinh doanh (cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp), trong đó khoảng 82% hộ kinh doanh chấp nhận thanh toán chủ yếu bằng hình thức quét mã QR. Một số địa phương như Nghĩa Lộ, Văn Yên, Yên Bình cũng đã phát triển và đạt tỷ lệ từ 30-60% hộ kinh doanh áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt bằng quét mã QR.
 
Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong 3 lĩnh vực gồm: thu phí vệ sinh môi trường tại thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ; các thanh toán liên quan tại các hộ kinh doanh; các khoản thu phí, khoản đóng góp tại thôn, bản, tổ dân phố.