Dự án VILG là Dự án sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng thế giới (WB), được thực hiện trong thời gian từ tháng 3/2017, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu suất và tính minh bạch của dịch vụ quản lý đất đai tại các tỉnh dự án thông qua việc phát triển và thực hiện Hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu quốc gia. Dự án thực hiện tại 28 tỉnh, thành phố và kết thúc vào cuối tháng 6/2023.

dsc_0957.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

 

Dự án nhằm xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu trên cơ sở kiến trúc hệ thống, hạ tầng đồng bộ, phần mềm thống nhất trên toàn quốc. Hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (gồm dữ liệu địa chính, dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai) phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành có liên quan như thuế, công chứng, ngân hàng.

Báo cáo về tình hình triển khai Dự án, ông Chu An Trường, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Giám đốc Ban Quản lý Dự án VILG cấp Trung ương cho biết, đến nay Dự án đã cơ bản hoàn thành cả 3 hợp phần (Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai; Xây dựng CSDL đất đai và vận hành trên hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS); Hỗ trợ quản lý Dự án).

Trong đó, về hợp phần xây dựng CSDL đất đai và vận hành trên hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS) đã có 231/231 huyện ký hợp đồng thi công xây dựng CSDL đất đai (đạt 100%); Hoàn thành CSDL đất đai với đầy đủ 4 thành phần của đạt 210/231 huyện (90%); 21 huyện của 6 tỉnh đang triển khai công tác xây dựng CSDL đất đai, dự kiến sẽ hoàn thành vào 20/6/2023.

Bên cạnh đó, về kết nối CSDL đất đai quốc gia NLIS (https://nlis.vilg.gov.vn/) đã hoàn thành kết nối vận hành 223/231 huyện thuộc 28/28 tỉnh, thành phố tham gia dự án. Trong đó, có 24 tỉnh đã hoàn thành kết nối toàn bộ các huyện tham gia dự án; Kết nối CSDL đất đai quốc gia với CSDL quốc gia về dân cư; 27/28 tỉnh, thành phố đã kết nối liên thông thuế điện tử, còn lại tỉnh Cao Bằng đang tổ chức triển khai kết nối.

Ngoài ra, có 24/28 tỉnh thực hiện kết nối hệ thống 1 cửa điện tử, còn lại 4 tỉnh (Cao Bằng, Sơn La, Quảng Trị, Vĩnh Long) đang tổ chức triển khai kết nối; 28/28 tỉnh kết nối cổng dịch vụ công quốc gia về dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai cấp độ 4.

Cũng theo ông Trường, về kế hoạch triển khai chung của dự án đến 30/6/2023 (thời điểm kết thúc dự án) sẽ hoàn thành các gói thầu sử dụng vốn vay IDA của dự án; Đến 30/10/2023 các tỉnh phải hoàn thành các hoạt động rút vốn, giải ngân vốn IDA của dự án; Đến 31/12/2023, Trung ương và các tỉnh hoàn thành Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, Báo cáo kết thúc dự án; tổng hợp kiểm kê tài sản của dự án, đề nghị xử lý tài sản sau dự án kết thúc; lập báo cáo về quản lý tài chính (FM) hợp nhất toàn dự án nộp cho WB giai đoạn từ ngày 01/7 đến ngày 31/10/2023. Tháng 12/2023 bắt đầu kiểm toán độc lập cho các tỉnh hoàn thành trong năm 2023.

Ban QLDA VILG cấp TƯ sẽ tổng hợp, hoàn thành Báo cáo kết thúc và Báo cáo quyết toán toàn dự án, trình Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (Chủ đầu tư dự án). Đồng thời, hoàn thành Báo cáo kiểm toán độc lập toàn dự án gửi cho Ngân hàng Thế giới. Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (chủ dự án) trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để phê duyệt Báo cáo kết thúc và Báo cáo quyết toán toàn dự án, hoàn thành công tác bàn giao tài sản của dự án.

Tại buổi làm việc, các đại biểu khẳng định sẽ phối hợp tích cực với Ban Quản lý Dự án trong việc thực hiện Dự án và các hoạt động kết thúc Dự án theo đúng Hiệp định và quy định của pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân ghi nhận nỗ lực Ban Quản lý Dự án VILG cấp Trung ương trong việc triển khai thực hiện Dự án ở Trung ương và tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành văn bản đôn đốc các địa phương thực hiện để đẩy nhanh tiến độ Dự án trong thời gian qua.

Thứ trưởng yêu cầu Ban Quản lý Dự án tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện để đảm bảo kết thúc dự án vào ngày 30/6, thời điểm kết thúc dự án theo đúng quy định, đảm bảo các mục tiêu đề ra. Đồng thời, tham mưu Bộ có Công văn gửi các địa phương thực hiện Dự án nhằm hướng dẫn các công việc còn thực hiện đến 30/12/2023 và yêu cầu duy trì, phát huy cơ sở dữ liệu đất đai của Dự án phải “đúng, đủ, sạch, sống” theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; phối hợp với WB để thực hiện các công việc kết thúc dự án.