tt-kien.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên cho biết, công tác kế hoạch - tài chính luôn là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và nặng nề. Song nó càng khó khăn, phức tạp nhiều hơn nữa nếu trong quá trình thực hiện không được tuân thủ chặt chẽ, không theo đúng các quy định hiện hành. Do đó, công tác kế hoạch tài chính suôn sẻ, lành mạnh, chấp hành đúng theo những quy định hiện hành của Nhà nước sẽ là một trong những điều kiện tiên quyết cho mọi hoạt động chuyên môn của các đơn vị diễn ra một cách nhịp nhàng, đồng bộ và đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh hoạt động trong công tác kế hoạch - tài chính là tổng hợp, kiểm toán, thống kê,... việc các cán bộ có thể nắm bắt được hiện trạng của ngành là nội dung cần phải được đặc biệt quan tâm trong thời gian tới. Vì khi nắm bắt kịp thời các di biến động của ngành TN&MT sẽ giúp cung cấp thông tin cho Lãnh đạo Bộ để báo cáo kịp thời, khách quan cho Chính phủ, Quốc hội trong công tác chỉ đạo xây dựng chính sách và điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Qua đó, Thứ trưởng đề nghị các học viên tham gia lớp tập huấn cần tập trung cao độ để nghiên cứu, thảo luận trao đổi những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ cho đơn vị và đề xuất những kiến nghị nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý kế hoạch - tài chính trong thời gian tới tại đơn vị mình để có sự thay đổi thực sự về chất.

Đồng thời, khoá tập huấn là cơ hội lớn giúp cán bộ, công chức ngày càng hoàn thiện hơn về trình độ và kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của công việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển của đất nước, góp phần hoàn thành những mục tiêu của cá nhân và tổ chức về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

giang-vien.jpg
Cán bộ, chuyên viên các Vụ thuộc Bộ TN&MT trình bày chuyên đề trong buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, chuyên viên tại các Vụ thuộc Bộ TN&MT đã trình bày về các chuyên đề liên quan đến: Công tác lập kế hoạch – dự toán ngân sách hàng năm trong việc hướng dẫn thực hiện công tác phân bổ dự toán ngân sách năm 2024; Phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ trong việc hướng dẫn xây dựng thuyết minh nhiệm vụ và hướng dẫn về định mức xây dựng dự toán nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Bộ TN&MT; Công tác quản lý đầu tư, tài sản trong việc hướng dẫn, quán triệt một số nội dung trong công tác quản lý đầu tư và hướng dẫn công tác quản lý tài sản đối với các đơn vị sắp xếp, kiện toàn bộ máy; xây dựng, điều chỉnh định mức sử dụng tài sản công.

Qua buổi tập huấn, những ý kiến thảo luận, thắc mắc của học viên tham gia đã được cán bộ, chuyên viên các Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ TN&MT hướng dẫn, giải đáp kịp thời.