Luật Khoáng sản 2010 có những nội dung bất cập, không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, như: Sự phát triển, bổ sung "tài nguyên khoáng sản", "tài nguyên thiên nhiên" trong Hiến pháp 2013 đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện các quy định của Luật Khoáng sản 2010 theo hướng đảm bảo thực hiện các quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản trên thực tế, tăng cường tính thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Xuất phát từ thực tiễn quản lý, thực trạng thi hành pháp luật và tình hình hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản năm 2010 là cần thiết, nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý Nhà nước về địa chất, khoáng sản.

Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về sự cần thiết phải sửa đổi Bộ luật quan trọng này, chúng tôi đã mời tới trường quay các vị khách mời tham gia cuộc Tọa đàm trực tuyến: PGS.TS Bùi Thị An – Đại biểu Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban KHCN&MT của Quốc Hội khoá XIII; GS Lưu Đức Hải - Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (VIASEE); Ông Trịnh Lê Nguyên – Giám đốc Trung tâm con người và thiên nhiên (PAN)

Chương trình do Báo TN&MT phối hợp với Trung tâm Truyền thông TN&MT, phát trực tuyến trên baotainguyenmoitruong.vn và Kênh youtube TruyenhinhTNM và website Trung tâm truyền thông Tài nguyên môi trường vào lúc 15h30 kính mời quý vị đón xem