Hội nghị tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai đến cán bộ, công chức ngành TN&MT, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Từ đó, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý, giải quyết công việc đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ, hướng tới đáp ứng được nhu cầu của người dân trong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong giai đoạn hiện nay.

Báo cáo viên của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái hướng dẫn nghiệp vụ công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên của Sở TN&MT tỉnh Yên Bái trực tiếp triển khai, truyền đạt 3 chuyên đề: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hướng dẫn thực hiện một số nội dung về lập hồ sơ và trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn nghiệp vụ về xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, thời điểm tạo lập tài sản trên đất bị thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Và cũng tại hội nghị cán bộ phụ trách bộ phận hành chính công huyện đã hướng dẫn các đại biểu cách nhập hồ sơ trực tuyến từ bộ phận hành chính công của UBND huyện các xã đối với lĩnh vực đất đai.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Văn Yên đề nghị các lãnh đạo, các cơ quan chuyện môn của huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục nghiên cứu tài liệu và những kiến thức đã được cung cấp để vận dụng, thực hiện và rút kinh nghiệm trong thực tiễn.

Đồng thời, khẩn trương rà soát các nhiệm vụ về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bối thường tái định cư các dự án trên địa bàn huyện. Từ đó, có kế hoạch cụ thể, chi tiết, từng bước tháo gõ những tồn tại, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương mình. Phấn đấu trong thời gian ngắn nhất sẽ tạo ra những chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, cấp giấy chững nhận quyền sử dụng đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn huyện.