Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Yên tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia nộp hồ sơ trực tuyến.
Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Yên tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia nộp hồ sơ trực tuyến.

 

Ngày hội CCHC về lĩnh vực đất đai được thực hiện bắt đầu từ ngày 25/9 - 25/12 tại trụ sở UBND của 25/25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 
 
Theo đó, lãnh đạo và cán bộ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Yên, công chức địa chính xây dựng, các thành viên tổ rà soát và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, bộ phận hành chính công các các cấp, cán bộ bưu điện sẽ trực tiếp hướng dẫn giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân về chỉnh lý thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Văn Yên trong khoảng thời gian từ sau khi sát nhập thôn, tổ dân phố năm 2019 và thay đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân từ năm 2021 đến nay.
 
Ngày hội được triển khai thực hiện nhằm thực hiện các tiêu chí, nội dung phần việc trong tiến trình chuyển đổi số của huyện Văn Yên nói chung và đảm bảo 100% các hộ dân trên địa bàn được tiếp cận, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký đất đai. 
 
Ngày hội sẽ giúp người dân không phải đi lại nhiều, không phải chờ đợi xếp hàng tại Bộ phận phục vụ Hành chính công cấp huyện mà sẽ thực hiện hướng dẫn thủ tục tại UBND các xã, thị trấn và nộp hồ sơ trực tuyến qua Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại nhà. Khi nộp hồ sơ trực tuyến, người dân được giảm 50% tiền phí, lệ phí quy định. 
 
Hoạt động của Ngày hội cũng nhằm đổi mới nhận thức của cán bộ, nhân dân về quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hiểu và nắm rõ hơn quy trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai cũng như nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến. 
 
Đến nay, Ngày hội CCHC đã được triển khai thực hiện ở Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện và tại trụ sở UBND các xã An Bình, An Thịnh. Đã tiếp nhận và trả kết quả bằng hình thức chuyển phát qua dịch vụ bưu chính công ích 1.143/1.143 hồ sơ; phí dịch vụ, phí lệ phí đã thu qua bưu chính công ích trên 390 triệu đồng.