Các đại biểu dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.
Các đại biểu dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

 

Cùng dự Phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về CĐS. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh.
 
Hoàn thành 18/62 mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến 2025

Chương trình CĐS quốc gia, Chiến lược quốc gia phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đặt ra 62 mục tiêu đến năm 2025, trong đó có 18 mục tiêu đã hoàn thành (đạt 29%), 27 mục tiêu có khả năng hoàn thành cao (chiếm 43,5%) và 17 mục tiêu cần phải nỗ lực tập trung mới có thể hoàn thành đúng hạn (chiếm 27,5%). Kế hoạch năm 2023 đặt ra 126 nhiệm vụ, 102 nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt tỷ lệ 81%. 

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới xếp hạng chỉ số Đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2023 đứng thứ 46, tăng 2 bậc so với năm 2022, liên tiếp duy trì trong nhóm 50 nước dẫn đầu từ năm 2018 đến nay. Chỉ số CĐS quốc gia năm 2023 dự báo đạt 0,75. Bộ Thông tin và Truyền thông ước tính tỷ trọng kinh tế số trong GDP Việt Nam năm 2023 đạt 16,5%. 

Số lượng người dùng trên các nền tảng số Việt Nam tăng trưởng 46% so với năm 2022. Đến hết năm 2023, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh, đơn giản hóa 528/1.086 thủ tục hành chính liên quan đến công dân. Tỷ lệ các bộ, tỉnh đã xác định danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) đạt 64%. Bộ Công an đã cấp trên 84,7 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp, 70,2 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân; tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng đạt trên 77%…
 
Yên Bái đã hoàn thành 32/35 mục tiêu chuyển đổi số
 
Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 32/35 mục tiêu, nhiệm vụ CĐS, đạt 91,4%; 102/111 nhiệm vụ, đạt 92%. Trong năm, tỉnh đã bố trí nguồn lực trên 500 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ CĐS; đưa các chính sách hỗ trợ CĐS vào cuộc sống, tiêu biểu là việc đưa 2/3 nhóm chính sách hỗ trợ CĐS theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 
 
Tỉnh đã đưa vào vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu, Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng, nền tảng liên thông tích hợp dữ liệu LGSP, hệ thống camera giám sát giao thông, mở rộng hạ tầng hội nghị truyền hình đa phương tiện. Đồng thời xóa được 34 vùng lõm sóng di động 4G; 100% thôn/bản có điện lưới được phủ sóng di động 4G; 93,4% thôn, bản có đường truyền Internet băng rộng cố định; thí điểm phủ sóng 5G tại 3 khu vực thuộc thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ; tổ chức đánh giá kết quả thí điểm và nhân rộng 07 mô hình CĐS…
 
Năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất với Ủy ban Quốc gia về CĐS chủ đề là "Phổ cập hạ tầng số, sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 gồm 8 nhiệm vụ phổ cập hạ tầng số, 5 nhiệm vụ phổ cập các yếu tố nền tảng cho kinh tế số và 6 bài toán lớn về sáng tạo ứng dụng số đặt hàng các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tập trung giải quyết.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận chia sẻ nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện CĐS năm 2023; đồng thời triển khai các giải pháp tập trung vào nhiệm vụ phổ cập hạ tầng số; tham gia sáng tạo và triển khai ứng dụng số để phát triển kinh tế số trong năm 2024.
 
Tri thức và dữ liệu số làm cốt yếu, hạ tầng số làm nền tảng quan trọng trọng phát triển kinh tế số
 
Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần phát huy những kết quả đạt được trong công tác CĐS; phát triển kinh tế số phải lấy tri thức và dữ liệu số làm cốt yếu, hạ tầng số làm nền tảng quan trọng… Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực và sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân để xây dựng hạ tầng số liên thông, đổi mới sáng tạo, tạo thuận lợi cho nhân dân. 
 
Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần khẩn trương ban hành kế hoạch CĐS năm 2024; đẩy mạnh xây dựng thể chế, cơ chế chính sách trong CĐS; các bộ, ngành, địa phương phải tích cực, chủ động trong việc phối hợp với Bộ Công an trong khai thác dữ liệu dân cư để phục vụ người dân và mở rộng giao dịch điện tử; góp phần làm cho dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống". Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành trong công tác CĐS…