Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Tham gia Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Dự thảo Nghị định quy định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gồm 5 Chương với 54 Điều. Trong đó: Chương I gồm 02 Điều (Điều 1 và Điều 2) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Chương II gồm 20 điều (từ Điều 3 đến Điều 22) quy định về tính, thu, nộp tiền sử dụng đất; Chương III gồm 21 điều (từ Điều 23 đến Điều 43) quy định về tính, thu, nộp tiền thuê đất; Chương IV gồm 6 điều (từ Điều 44 đến Điều 49) quy định về trách nhiệm của cơ quan, người sử dụng đất; Chương V gồm 5 điều (từ Điều 50 đến Điều 54) quy định về điều khoản thi hành.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để làm rõ những nội dung như: Phương pháp tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi thay đổi quy hoạch chi tiết mà không thay đổi quyết định giao đất, cho thuê đất; cân nhắc yếu tố linh hoạt của Chính phủ về giá đất, cho thuê đất; nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Nghị định cần lường trước những biến động lớn của nền kinh tế và cần giải quyết triệt để các vướng mắc thực tế nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các dự thảo nghị định liên quan…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao cơ quan chức năng trong soạn thảo nội dung dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, sớm có phương án bổ sung hoàn thiện dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.