• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu theo Chương trình hành động 56 của Tỉnh uỷ
Ngày xuất bản: 12/07/2022 2:02:00 CH
Lượt đọc: 2062

Tiếp tục chương trình làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (mở rộng) đã quán triệt một số văn bản của Trung ương; đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình.

 

Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy gợi ý thảo luận tại Hội nghị.
Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy gợi ý thảo luận tại Hội nghị.

 

 

Ngay sau bài phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.
 
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đứng thứ 7/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc
 
Theo đó, 6 tháng đầu năm, Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp, hướng dẫn của các ban, bộ, ngành Trung ương, tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. 
 
Phát triển kinh tế đạt kết quả tích cực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng ước đạt 7,57%, đứng thứ 7/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc. Nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ như tốc độ tăng tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; chỉ số và giá trị sản xuất công nghiệp;  tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; doanh thu du lịch, thu ngân sách Nhà nước; giải ngân vốn đầu tư công.... như đã đánh giá trong phát biểu kahi mặc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
 
Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quan tâm phát triển nguồn nhân lực. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo. Đẩy mạnh triển khai công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng.
 
Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao theo Chương trình hành động số 56 của Tỉnh uỷ. Trong đó, các huyện thị, thành uỷ, nhiều chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch; một số chỉ tiêu khó đã được các địa phương triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ như chỉ tiêu thu ngân sách, phát triển các thành phần kinh tế, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản…
 
Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các nghị quyết cơ bản đảm bảo tiến độ
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, sau 1 năm triển khai thực hiện, các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xác định trong các nghị quyết và các chương trình, đề án, chính sách của HĐND tỉnh, UBND tỉnh. 
 
Đến nay, theo đánh giá kết quả của năm 2021, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các nghị quyết cơ bản đảm bảo tiến độ, đặc biệt một số chỉ tiêu đã đạt so với mục tiêu của cả nhiệm kỳ. 
 
Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, khái quát những kết quả nổi bật đã đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả, tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân nêu trong báo cáo.
 
Quán triệt một số văn bản của Trung ương và báo cáo của tỉnh
 
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tóm tắt kế hoạch phổ biến, quán triệt, tuyên truyền tổng kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quán triệt nội dung Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới; quán triệt Quy định số 69 ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về xử lý tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; Kết luận số 34 ngày 18/4/2022 và Kế hoạch số 52 ngày 30/6/2022 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.
 
Báo cáo kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giữa hai kỳ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công khai ngân sách Đảng năm 2021 và giao dự toán năm 2022.
 
Trong sáng nay, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy đã phát biểu gợi ý thảo luận, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, khái quát những kết quả nổi bật đã đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả, tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân nêu trong báo cáo thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách; bổ sung những vấn đề chưa rõ, chưa được đề cập, đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 theo Chương trình hành động 56 của Tỉnh uỷ.

Theo YBĐT