• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Kinh nghiệm rút ra từ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023
Ngày xuất bản: 14/08/2023 10:19:00 SA
Lượt đọc: 811

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) 1 bên 3 cấp tỉnh Yên Bái năm 2023 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, kỹ thuật, được Quân khu 2 đánh giá hoàn thành xuất sắc.

Lực lượng bộ đội chủ lực thực hành tác chiến trên trận địa giả định trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023.
Lực lượng bộ đội chủ lực thực hành tác chiến trên trận địa giả định trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023.

 

Đây chính là sự cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới và là cuộc diễn tập quy mô lớn, có nhiều nội dung mới, một số tình huống phát sinh do Ban Chỉ đạo diễn tập đưa ra không có trong ý định, kịch bản diễn tập. 
 
Nhưng trên cương vị, chức trách được giao, các vai diễn đã thể hiện tốt năng lực, trình độ, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, phối hợp, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, trong xử lý các tình huống khẩn cấp về quốc phòng, an ninh. 
 
Sau diễn tập, lãnh đạo Quân khu 2, lãnh đạo Tỉnh ủy đã đưa ra một số bài học kinh nghiệm cần lưu ý để các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh hoàn thiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng vững chắc KVPT.
 
Với đề mục "Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, cuộc diễn tập KVPT tỉnh Yên Bái năm 2023 đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Yên Bái chuẩn bị bài bản, khoa học. 
 
Trong đó, việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và thành lập các cơ quan đầu não phục vụ diễn tập được triển khai rất sớm, đủ thành phần, đúng nhiệm vụ; chú trọng chỉ đạo từ khâu xây dựng kế hoạch, hệ thống văn kiện chỉ đạo và điều hành diễn tập. Thông qua diễn tập làm cơ sở để cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và củng cố, tăng cường các tiềm lực trong KVPT; đồng thời, bổ sung, xây dựng phương án tác chiến, sẵn sàng xử trí thắng lợi các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. 
 
Đặc biệt, trong quá trình diễn tập, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và khung diễn tập đã quán triệt, vận dụng sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về chiến tranh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, về vận hành cơ chế lãnh đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 28 (khóa X) của Bộ Chính trị trong từng nội dung của cuộc diễn tập, bảo đảm sát thực địa phương và nhiệm vụ của từng ngành, từng lực lượng. 
 
Qua đó, phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các thành phần tham gia diễn tập; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các lực lượng để triển khai tổ chức diễn tập theo đúng kế hoạch; bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí trang bị trong suốt quá trình diễn tập. 
 
Việc kết hợp diễn tập với tuyên truyền, giáo dục đã làm cho các cấp, các ngành và toàn dân nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng KVPT, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ổn định chính trị, phát triển về mọi mặt, giữ vững quốc phòng - an ninh... 
 
Thông qua cuộc diễn tập, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh nói chung và toàn thể các đồng chí trong khung diễn tập đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu về công tác tổ chức, hiệp đồng, triển khai các nhiệm vụ trong tác chiến phòng thủ… 
 
Những kết quả đã đạt được của cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 là cơ bản. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập còn bộc lộ một số thiếu sót, hạn chế, như: công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, một số nội dung chưa thực sự hoàn thiện, nhất là hệ thống âm thanh của các hội trường, hầm sa bàn trong căn cứ chiến đấu giả định. 
 
Quá trình thực hành luyện tập, nhiều đồng chí trong khung diễn tập chưa nắm vững ý định diễn tập dẫn đến nội dung phát biểu chưa bám sát, chưa đúng tình hình thực tế của cơ quan đơn vị và yêu cầu, nhiệm vụ trong tác chiến phòng thủ. 
 
Công tác phối hợp giữa Tiểu ban Văn kiện, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong xây dựng văn kiện diễn tập chưa thực sự chặt chẽ, nhiều đầu mối, gây khó khăn trong quá trình tập hợp tài liệu, điều chỉnh các nội dung có liên quan của văn kiện; có nội dung chuẩn bị còn để xảy ra sai sót, nhất là các tài liệu phục vụ Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí chủ trì hội nghị. 
 
Công tác phục vụ, bảo đảm hậu cần luyện tập có mặt còn lúng túng; có thời điểm chưa hướng dẫn, phân luồng giao thông, chỉ đường, hướng dẫn đỗ xe, nhất là cổng chính dẫn vào căn cứ chiến đấu…
 
Để xây dựng KVPT vững chắc hơn nữa trong thời gian tới, trong Lễ bế mạc diễn tập KVPT tỉnh Yên Bái năm 2023, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Yên Bái năm 2023 đã nhấn mạnh: "Đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến trong KVPT, bảo đảm sát, hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; củng cố, xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh phương án tác chiến KVPT và khả năng bảo đảm thực tế của ngành, địa phương nhằm mục tiêu xây dựng vững chắc KVPT tỉnh, làm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh địa phương”…

Theo Báo Yên Bái