• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Yên Bái học và làm theo Bác - Bài 1: Quyết liệt chỉ đạo, chuyển biến mạnh mẽ
Ngày xuất bản: 12/04/2023 2:01:00 CH
Lượt đọc: 1201

 Ở Yên Bái, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào lòng dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng và hiệu ứng rất tích cực với nhiều tấm gương của tập thể, cá nhân thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Nêu gương sáng đã trở thành mục tiêu phấn đấu của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ chủ chốt.

Cán bộ và nhân dân xã Ngòi A, huyện Văn Yên tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn.
Cán bộ và nhân dân xã Ngòi A, huyện Văn Yên tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn.

 

 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: "Một đảng viên ở địa vị càng cao, thì càng phải giữ đúng kỷ luật của Đảng, càng phải làm gương dân chủ" và "Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước". Lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được quán triệt và cụ thể hóa trong nhiều văn kiện của Đảng. 
 
Có thể thấy, đề cao việc nêu gương chính là một phương thức lãnh đạo của Đảng mang ý nghĩa, giá trị nhân văn sâu sắc, giúp quy tụ quần chúng nhân dân, góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. 
 
"Điểm nhấn" trong thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học và làm theo Bác ở Yên Bái chính là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/4/2018 về việc tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.
 
Theo đó, các cấp ủy, tổ chức, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội mà trực tiếp là người đứng đầu phải tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt rộng rãi sâu sắc nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 101 và số 55 của Bộ Chính trị về những việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII). 
 
Người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác, đi đầu trong việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt từ tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, trách nhiệm trong công tác và trong quan hệ với nhân dân. Người có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu, đi đầu thực hiện nêu gương… 
 
Hàng năm, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân là tiêu chí quan trọng để đánh giá, nhận xét đối với cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Việc quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định, kết luận của trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã phát huy hiệu quả tích cực trên thực tế, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
 
Nhiều cơ quan, đơn vị đã triển khai các phong trào thi đua sôi nổi bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong việc thực thi kỷ luật, kỷ cương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu nhận thức rõ hơn về trách nhiệm nêu gương. Từ đây, góp phần tích cực để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. 
 
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: "Từ việc định hướng, tổ chức học tập, tìm ra giải pháp gắn với thực tiễn trong việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên toàn tỉnh. Đến nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới cả về nội dung, phương pháp và hình thức phong phú..., tạo ra sự chuyển biến lớn, góp phần đưa việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác ngày càng sâu rộng, hiệu quả”.
 
Đoàn viên thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao đổi về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ”.
 
Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến, tổ chức việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân được Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm để nhanh chóng phát hiện sai phạm, kịp thời chấn chỉnh, giúp cán bộ, đảng viên nhận ra sai phạm, có hướng khắc phục. 
 
Những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng đều phải xem xét, xử lý kỷ luật một cách bài bản, thận trọng, có lý, có tình. Nhiều đảng viên giữ vị trí trọng trách trong cấp ủy khi có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, thiếu tinh thần tập trung dân chủ, vi phạm Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước như ở UBND huyện Văn Chấn, Huyện ủy Lục Yên, trên lĩnh vực tài nguyên - môi trường… đều bị xem xét kỷ luật bằng nhiều hình thức khác nhau; không ít cán bộ, đảng viên bị khởi tố. Qua đó thể hiện sự quyết tâm trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đúng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định quản lý, sinh hoạt… đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cán bộ, lãnh đạo quản lý cũng đã nghiêm túc triển khai xây dựng và ký cam kết thực hiện gắn với các nội dung nêu gương để xây dựng kế hoạch làm theo.
 
Đồng thời, lấy hiệu quả việc thực hiện cam kết và kế hoạch làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân. Kết quả, 100% tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy, chi bộ xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương. 
 
Ngoài ra, xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ tỉnh đã tiến hành rà soát, lựa chọn các vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm, nhất là những việc có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân như: công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.
 
Tăng cường công tác quản lý đất đai, tập trung xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng; quản lý đô thị; bảo vệ môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện chế độ chính sách để tập trung giải quyết, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả việc thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.   
 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi tập thể và từng cá nhân; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Học và làm theo Bác đã gắn liền với công tác phê bình và tự phê bình, tăng cường kỷ cương, kỷ luật Đảng, qua đó tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ và phong trào thi đua sôi nổi ở mọi cấp, mọi ngành, từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
 
Cả hệ thống chính trị, từng người dân trở thành một khối thống nhất, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nắm lấy thời cơ và đã đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Riêng trong năm 2022 vừa qua tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,62%, cao nhất kể từ năm 2015; bình quân từ đầu nhiệm kỳ đạt 7,86%/năm, đứng thứ 3/14 tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Trong đó, tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 5,95%, cao nhất trong vùng; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 14,76%, đứng thứ 6/14 tỉnh trong vùng, riêng ngành công nghiệp tăng 16,66%, đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng...
 

Theo Báo Yên Bái