• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Yên Bái nỗ lực mục tiêu chuyển đổi số
Ngày xuất bản: 30/06/2022 9:29:00 SA
Lượt đọc: 2125

Nghị quyết số 51/NQ-TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra mục tiêu: phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành các mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; từng bước hoàn thành CĐS đối với những chỉ tiêu cơ bản ở một số lĩnh vực quan trọng trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; phấn đấu thứ hạng của Yên Bái vào nhóm 30/63 tỉnh, thành phố của cả nước về CĐS.

Quán triệt chủ trương CĐS của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 51 của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Yên xác định CĐS có vai trò rất quan trọng và có tính cấp thiết đối với sự phát triển của địa phương, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; nâng cao giá trị gia tăng trong kinh tế và gia tăng năng suất lao động và giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ xã hội. 

 
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên Hà Đức Anh cho biết: "Cấp ủy huyện đã kịp thời ban hành Chương trình hành động số 18 về CĐS. UBND huyện đã xây dựng Đề án CĐS huyện Văn Yên giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện chủ trương CĐS. Đề án đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025, Văn Yên trở thành địa phương đứng đầu trong 9 huyện, thị, thành phố của tỉnh về CĐS. Ngay sau khi ban hành Đề án, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo CĐS và ban hành kế hoạch chi tiết triển khai Đề án trong năm 2022; chọn năm 2022 là "Năm đột phá về CĐS”. Qua đó, tạo bước chuyển căn bản, rõ nét sau năm đầu thực hiện Đề án”.
 
Với nguồn lực còn hạn hẹp, Yên Bái chủ trương CĐS theo cách riêng. Đó là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên cho các ngành, lĩnh vực đã có sẵn dữ liệu đầu vào, dễ làm trước, khó làm sau.
 
Tỉnh ưu tiên xây dựng chính quyền số với mục tiêu xuyên suốt là nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn; triển khai các mô hình thí điểm CĐS, từ đó đánh giá mục tiêu, công nghệ, cách làm, tính hiệu quả trước khi nhân rộng. 
 
Tỉnh ủy Yên Bái đã sớm ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51 về CĐS giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. UBND tỉnh xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, các kế hoạch triển khai Chương trình CĐS trên địa bàn tỉnh. 
 
Ông Hoàng Minh Tiến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh cho biết: "Sau gần một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 51, nhận thức về CĐS của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân đã chuyển biến tích cực. Doanh nghiệp, người dân đã có ý thức trách nhiệm và mong muốn được tham gia vào quá trình CĐS. Một số cấp ủy cấp huyện đã chủ động tìm kiếm các giải pháp CĐS với việc liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ thông tin - viễn thông.
 
Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thiết yếu phục vụ CĐS được chú trọng đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại... CĐS đã tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả các ngành, các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân”.
 
Giai đoạn I của Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025 đã cơ bản hoàn thành, tạo lập một hạ tầng số hiện đại gồm Trung tâm Tích hợp dữ liệu (DC), nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu LGSP, Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh mạng... sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu CĐS trong thời gian tới. 
 
Về kinh tế số, xã hội số, tỉnh đã xây dựng và bước đầu đi vào vận hành hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý, thông tin về sản phẩm OCOP. 100% đơn vị cấp xã có băng rộng cáp quang. 
 
Hiện nay, tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 94%; tỷ lệ hộ gia đình có sử dụng điện thoại thông minh đạt 94,7%; 100% số cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý giáo dục. Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái xác định "Đẩy nhanh quá trình CĐS là một trong những giải pháp đột phá để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025”.
 
Với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng, Yên Bái sẽ có thêm nhiều thành công trong thực hiện nhiệm vụ CĐS ở địa phương.

Theo YBĐT