• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Hướng dẫn cập nhật việc quản lý cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày xuất bản: 08/06/2021 7:39:00 SA
Lượt đọc: 23

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh vừa có Công văn khẩn gửi các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố về việc hướng dẫn cập nhật việc quản lý cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

 Để tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, quản lý chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cập nhật và hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Quản lý các trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà:

- Đối tượng và thời gian cách ly tại nhà: theo hướng dẫn tại Công văn số 597/BCĐ-VPTT ngày 9/5/2021 (gửi kèm).

- Thẩm quyền ra quyết định cách ly tại nhà: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 363/HD-BCĐ ngày 1/4/2020 (gửi kèm).

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm:

+ Tổ chức ký cam kết thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà (theo mẫu tại phụ lục 1 gửi kèm).

+ Kiểm tra các điều kiện đảm bảo cách ly tại nhà; chỉ đạo quản lý chặt chẽ, toàn diện việc cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Phát huy vai trò tổ công tác tự quản phòng, chống dịch COVID-19 trong việc tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, giám sát người dân thuộc diện cách ly chấp hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng đang trong thời gian cách ly vẫn đi lại, giao tiếp với những người khác không sống cùng nhà. Tổ chức cưỡng chế cách ly nếu người được cách ly không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và xử lý nghiêm theo quy định.

+ Cung cấp số điện thoại đường dây nóng của địa phương để người cách ly liên hệ khi cần thiết.

+ Qui trình thực hiện cách ly tại nhà chi tiết tại phụ lục 3.

2. Quản lý các trường hợp thuộc diện theo dõi sức khỏe:

- Đối tượng phải theo dõi sức khỏe: theo hướng dẫn tại Công văn số 597/BCĐ-VPTT ngày 9/5/2021.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, phường, thị trấn thông qua tổ tự quản phòng chống dịch COVID chịu trách nhiệm:

+ Lập danh sách các trường hợp theo dõi sức khỏe

+ Tổ chức ký cam kết thực hiện theo dõi sức khỏe (theo mẫu tại phụ lục 2 gửi kèm).

+ Hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, tự ghi vào bảng theo dõi (mẫu tại phụ lục 5).

+ Người theo dõi sức khỏe thông báo ngay cho cán bộ y tế xã khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt (nhiệt độ trên 37,5° C); ho; khó thở, đau họng...

+ Qui trình thực hiện theo dõi sức khỏe chi tiết tại phụ lục 4.

3. Riêng đối với các trưòng hợp theo dõi sức khỏe 7 ngày sau khi hoàn thành cách ly tập trung thì sử dụng mẫu ký cam kết và thực hiện theo Công văn số 579/SYT-NVY ngày 06/5/2021 của Sở Y tế Yên Bái (gửi kèm)

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh nếu để xuất hiện trường hợp mắc COVID-19 và lây nhiễm cho người xung quanh do không chấp hành đầy đủ các quy định cách ly, phòng chống dịch bệnh theo quy định./.

CTTĐT tỉnh Yên Bái