• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Yên Bái: Chuẩn bị chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, dự kiến từ ngày 22/11
Ngày xuất bản: 19/11/2021 7:39:00 SA
Lượt đọc: 666

Để chuẩn bị cho việc triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi (từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi) trên địa bàn tỉnh tại các trường học (đối với trẻ đi học) và điểm tiêm tại trạm y tế hoặc theo tổ dân phố, thôn, bản (đối với trẻ không đi học), dự kiến bắt đầu từ ngày 22/11/2021, Ban Chỉ đạo Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh vừa có Công văn Khẩn số 2479 yêu cầu:

 1. Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin 19 các huyện, thị xã, thành phố


Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn. Rà soát việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, huy động nhân lực, phương tiện sẵn sàng cho việc triển khai Chiến dịch đồng loạt tại các địa phương trên địa bàn, đảm bảo an toàn và tiến độ tiêm chủng theo Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 09/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch cụ thể của địa phương. 
 
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
 
Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện và các cơ sở giáo dục trên địa bàn khẩn trương hoàn thành danh sách học sinh từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. Phối hợp với công an cấp huyện cấp xã để thực hiện kiểm tra, xác minh thông tin của trẻ đối chiếu với dữ liệu quốc gia về dân cư, bổ sung mã căn cước công dân mã định danh và bàn giao danh sách cho trạm y tế cấp xã/phường trên địa bàn trước ngày 20/11/2021. 
 
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến giáo viên hướng dẫn cách theo dõi, chăm sóc sau khi tiêm chủng thông qua nhiều hình thức (truyền thông trực tiếp qua buổi sinh hoạt ngoại khóa, qua họp phụ huynh học sinh, truyền thông gián tiếp trên loa phát thanh trường, qua tin, bài, tờ rơi truyền thông gửi qua các kênh liên lạc: nhóm Zalo...).
 
- Tổ chức họp phụ huynh, triển khai đến 100% phụ huynh học sinh về các nội dung liên quan đến chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Phổ biến, hướng dẫn phụ huynh ký phiếu đồng ý tiêm chủng theo mẫu tại Phụ lục kèm theo và hoàn thành trước khi triển khai chiến dịch tiêm chủng, Hướng dẫn phụ huynh theo dõi sức khỏe của trẻ sau tiêm theo tài liệu do ngành y tế cung cấp.
 
Phối hợp với ngành y tế chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại điểm tiêm ở trường học. Thứ tự tiêm cho học sinh trung học phổ thông trước, học sinh trung học cơ sở sau.
 
3. Sở Y tế
 
Chỉ đạo việc tiếp nhận và phân bổ kịp thời vắc xin phòng COVID-19 cho trung tâm y tế các huyện để khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm chủng theo kế hoạch. Thứ tự cấp vắc xin cho trẻ lớn trước (học sinh trung học phổ thông trước), cho trẻ bé sau (học sinh trung học cơ sở sau).
 
- Kiểm tra, giám sát các điểm tiêm chủng trong tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo quy trình an toàn tiêm chủng theo quy định.
 
Chủ trì xây dựng tin bài truyền thông về lợi ích tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, loại vắc xin, các phản ứng thường gặp trong và sau tiêm chủng, hướng dẫn cách theo dõi, chăm sóc trẻ sau khi tiêm chủng. Cung cấp tài liệu tuyên truyền, truyền thông cho nhà trường và các cơ quan truyền thông, hoàn thành xong trong ngày 19/11/2021.
 
4. Sở Thông tin và Truyền thông
 
- Tăng cường công tác tuyên truyền triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên hệ thống thông tin cơ sở.
 
Chỉ đạo tổ công nghệ thông tin phòng, chống dịch COVID-19 phối hợp Viettel Yên Bái cập nhật dữ liệu tiêm chủng theo quy định.
 
Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện.

baoyenbai.com.vn