• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Yên Bái ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày xuất bản: 26/08/2021 11:19:00 SA
Lượt đọc: 205

Thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 Về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19:

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và  ban Chỉ đạo của tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động, linh hoạt quyết định và chỉ đạo việc áp dụng nghiêm các giải pháp theo quy định, tương ứng với các mức độ nguy cơ theo tinh thần Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16 và Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ với phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn, thấp hơn. Trong đó cần đặc biệt lưu ý trong lãnh đạo, chỉ đạo:

Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là thực hiện giãn cách xã hội phải được triển khai thực chất, nghiêm ngặt, mạnh mẽ, quyết liệt, chặt chẽ ngay từ đầu, xuyên suốt trong tất cả các cấp; làm việc gì phải dứt khoát việc đó, không chần chừ, do dự, chập chờn, thiếu cương quyết, thiếu bản lĩnh. Bám sát thực tiễn với tinh thần “hiệu quả trên hết” phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, vừa làm vừa rút kinh nghiệm và từng bước mở rộng, hoàn thiện, điều chỉnh ngay bảo đảm sát với diễn biến tình hình theo tinh thần không cầu toàn, không nóng vội và tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi dịch đi qua; cấp trên phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra cấp dưới, rà soát các khâu, các điều kiện, biện pháp phòng, chống dịch bệnh để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi. Chỉ đạo công tác phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời giữa các ngành, các đơn vị, địa phương, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh phù hợp với tình hình cụ thể tại địa bàn và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

Tất cả các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phát huy vai trò của Tổ công tác tự quản phòng COVID-19 tại các thôn, bản, tổ dân phố, phát hiện, xử lý ngay người đến từ vùng đang có dịch mà không khai báo, người rời khỏi địa phương đang giãn cách xã hội mà không được phép của cấp có thẩm quyền theo quy định.

Căn cứ tình hình và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, chủ động áp dụng linh hoạt các biện pháp cần thiết như: Hạn chế một số phương tiện, yêu cầu người dân không ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian nhất định, tại một số khu vực, địa bàn nhất định trên nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”; dứt khoát không để người dân tự phát rời khỏi địa bàn đang có dịch làm lây lan sang các địa bàn, địa phương khác; tổ chức các lực lượng để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong vùng có dịch; thực hiện biện pháp đặc biệt về thông tin liên lạc và sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc; kêu gọi, thuyết phục, huy động, trưng dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị và các biện pháp khác có thể áp dụng trong tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan trong phạm vi thẩm quyền quản lý; chủ động xây dựng kịch bản cung ứng lương thực, thực phẩm khi địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh trước khi áp dụng.

Thực hiện xử lý nghiêm các vi phạm, kể cả xử lý hình sự theo quy định của pháp luật đối với mọi hành vi không tuân thủ, cản trở, chống đối việc thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền.

Trong giai đoạn hiện nay, phải bảo vệ vững chắc thành quả “vùng xanh” trên phạm vi toàn tỉnh Yên Bái.

Trường hợp đối với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ phải quán triệt nghiêm "Chủ trương 1, tổ chức thực hiện 10", bảo đảm chặt chẽ, thực chất. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giãn cách xã hội hình thức hoặc "chặt ngoài, lỏng trong". Kể từ ngày bắt đầu giãn cách: trong thời hạn 14 ngày phải xác định được cụ thể và bảo vệ được thật chắc các "vùng xanh"; có biện pháp, lộ trình cụ thể để chuyển "vùng vàng" thành "vùng xanh", "vùng cam" thành "vùng vàng" và khoanh chặt, thu hẹp "vùng đỏ"; trong thời hạn 28 ngày phải kiểm soát được tình hình trên địa bàn, phải cô lập được các "vùng đỏ" ở phạm vi hẹp nhất. Tại các khu vực phong tỏa, phải đảm bảo “ngoài chặt, trong chặt”, thực hiện triệt để “người cách ly với người, nhà cách ly với nhà”, tăng cường lực lượng tuần tra, giám sát, tổ chức các đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm người đứng đầu và các cá nhân liên quan nếu buông lỏng quản lý để lây nhiễm chéo trong khu phong tỏa.

Cùng với việc thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, các sở, ngành liên quan, các địa phương chủ động xây dựng và thực hiện phương án đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu, tuyệt đối không để ai thiếu đói, đồng thời phải bảo đảm các yêu cầu an toàn phòng, chống dịch bệnh; kịp thời cấp cứu, chữa bệnh cho mọi người dân ở mọi lúc, mọi nơi.

Về công tác y tế

Sở Y tế bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới, cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; tham mưu kịp thời cho ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo diễn biến thực tế.

- Chủ động tham mưu xây dựng, điều chỉnh các phương án, kịch bản phòng chống dịch trong đó có kịch bản 1.000 ca mắc, 5.000 ca mắc phải điều trị để chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị, vật tư y tế để kịp thời ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Cập nhật các quy định mới về công tác phòng, chống dịch cho phù hợp với tình hình thực tiễn và diễn biến của dịch bệnh hiện nay; xây dựng các quy trình cụ thể, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, bảo đảm không chồng chéo, không sót quy trình, công việc.

Căn cứ kịch bản phòng, chống dịch bệnh theo các cấp độ dịch, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, điều chỉnh các kịch bản, phương án ứng phó tương ứng bảo đảm công tác y tế trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định. Chủ động sẵn sàng việc thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế; dự trữ, bố trí nguồn lực và tồ chức lực lượng để phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Sẵn sàng huy động hệ thống y tế công lập, tư nhân, các lực lượng công an, quân đội, tình nguyện viên...và các nguồn lực xã hội để kịp thời phối hợp trong triển khai công tác dự phòng, điều trị, tiêm vắc xin phòng COVID-19 bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả và theo đúng quy định.

Về xét nghiệm:

+ Tiếp tục nâng cao năng lực và công suất xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương hoàn thiện quy trình, thủ tục để được công nhận là phòng xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 thứ 3 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ.

+ Tiếp tục chỉ đạo tăng cường lấy mẫu xét nghiệm giám sát SARS-CoV- 2 tại các chốt kiểm dịch y tế liên ngành, tại các cơ sở y tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh và tại cộng đồng. Chủ động đề xuất việc mua sắm các thiết bị và sinh phẩm xét nghiệm trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.

+ Trường hợp ghi nhận ca mắc bệnh đầu tiên trong cộng đồng và ở các cấp độ cao hơn, khẩn trương chỉ đạo triển khai thần tốc xét nghiệm, tầm soát trên diện rộng trước tiên tại các khu vực phong tỏa, nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và với người có nguy cơ lây nhiễm cao, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời phát hiện và đưa các trường hợp nhiễm COVID-19 (F0) ra khỏi cộng đồng nhanh nhất phục vụ công tác truy vết và phân loại điều trị ngay; phải kiểm soát, tuyệt đối không bỏ sót, không để F0 tiếp tục tiếp xúc, di chuyển làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Xây dựng kế hoạch lấy mẫu cho các hộ gia đình, khu dân cư, người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh, những trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao... trên địa bàn để tránh trùng lặp, bỏ sót, phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19, áp dụng phương pháp xét nghiệm RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh phù hợp theo quy định hiện hành. Tổ chức việc điều phối, lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm kịp thời trong vòng 24h.

Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động tại các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn tỉnh trong kiểm soát chặt chẽ người ra/vào địa bàn tỉnh đặc biệt người đi từ vùng đang có dịch về địa phương, kịp thời áp dụng các biện pháp cách ly, xét nghiệm để phòng, chống dịch phù hợp.

Về sàng lọc, phân loại người nhiễm và điều trị bệnh nhân COVID-19 khi phát hiện các ca mắc mới: Chủ động sẵn sàng khởi động Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 theo các cấp độ; tổ chức sàng lọc, phân loại người nhiễm theo tình trạng, diễn biến bệnh lý và theo hướng dẫn Bộ Y tế để có biện pháp theo dõi, chăm sóc, điều trị phù hợp, hiệu quả, bảo đảm giảm tỷ lệ người nhiễm có triệu chứng, tỷ lệ chuyển bệnh nặng hơn ở tất cả các tầng, các lớp điều trị.

Đặc biệt chú trọng việc quản lý, chăm sóc người bị nhiễm chưa có triệu chứng; việc chủ động chuẩn bị ôxy y tế (nhất là hệ thống ôxy tập trung) ở các tầng điều trị. Điều phối phù hợp, tập trung mọi nguồn lực, trang thiết bị để cứu chữa giảm bệnh nhân nặng, nguy kịch, hạn chế tối đa tử vong. Duy trì hoạt động của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh an toàn. Bảo đảm hệ thống thường trực cấp cứu, xe cứu thương, ôxy y tế, máy thở và các trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch bệnh, cấp cứu, điều trị người bệnh.

Về công tác triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19

Tập trung chỉ đạo quyết liệt tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin, bảo đảm tiến độ nhanh nhất, an toàn, đúng đối tượng, hiệu quả, không để lãng phí vắc xin và phù họp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở “vắc xin có đến đâu, tổ chức triển khai ngay đến đó”, “tiêm đến đâu an toàn đến đó”. Đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng và đảm bảo an toàn cho người được tiêm nhằm tăng độ bao phủ, tăng mức độ miễn dịch của cộng đồng.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân, để người dân thấy được đó vừa là quyền lợi đối với cá nhân vừa là trách nhiệm đối với cộng đồng; vận động người dân đi tiêm chủng khi đến lượt; vận động người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân như: đăng ký tiêm chủng và khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm, truy cập tra cứu thông tin trên cổng công khai thông tin tiêm chủng tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn   

Huy động các lực lượng y tế công lập, tư nhân và các lực lượng hỗ trợ khác tham gia Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Tăng cường triển khai ứng dụng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

Về bảo đảm an ninh, trật tự

Công an tỉnh chủ trì chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; có phương án chủ động ứng phó với các diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn: Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương tăng cường bám sát địa bàn, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, chú trọng phát huy vai trò của công an cấp cơ sở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn các cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội; Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự trong việc đảm bảo an ninh trật tự, quản lý đối tượng, thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các đối tượng không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, nội quy tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tham gia sản xuất, cung ứng trang thiết bị, vật tư và tham gia cứu trợ nhân dân trong khu vực cách ly, phong tỏa (theo cấp độ dịch).

Về sản xuất, cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa:  Sở Công thương, Sở Lao động -Thương binh và xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung chỉ đạo:

Duy trì hoạt động sản xuất, tránh làm đứt gãy các chuỗi cung ứng lao động, hàng hóa, dịch vụ, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất nhưng phải bảo đảm, tạo điều kiện cao nhất các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chỉ những cơ sở sản xuất kinh doanh nào bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh theo quy định mới được phép hoạt động, trên tinh thần an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn.

Chỉ đạo, hướng dẫn các các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu/cụm công nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19, chuẩn bị sẵn sàng phương án “3 tại chỗ” và các điều kiện hậu cần, đáp ứng yêu cầu cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19. Đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh, duy trì cung cấp điện cho các khu/cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp tục sản xuất trong dịch bệnh.

Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh khắc phục khó khăn, đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất, nhập khẩu, duy trì và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, nhất là những ngành, lĩnh vực, sản phẩm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Sở Công Thương chủ trì theo dõi chặt chẽ tình hình cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu để kịp thời đề xuất, triển khai các giải pháp đảm bảo điều tiết nguồn cung hàng hóa, phục vụ nhu cầu của người dân trong tỉnh. Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, ổn định đời sống của người dân, đặc biệt là bảo đảm cung ứng trực tiếp đến người dân ở những khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội. Hỗ trợ kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông sản sản xuất, thu hoạch gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Khuyến khích người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội (nếu có) cũng như người dân trên địa bàn tỉnh ưu tiên sử dụng hàng đã có tại địa phương. Trường hợp các đầu mối cung ứng hàng hóa tại địa phương không có hoặc không đủ số lượng cung ứng, sẽ liên hệ đặt hàng trực tuyến, đặt hàng qua điện thoại với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn để được cung ứng kịp thời.

Phối hợp Cục quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, phát hiện đấu tranh xử lý hành vi buôn lậu, đầu cơ găm hàng, không niêm yết giá hoặc bán cao hơn giá niêm yết nhằm trục lợi đối với các mặt hàng như: Vật tư y tế, hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu...

Sở Giao thông vận tải phối hợp Sở Công Thương, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tạo điều kiện cao nhất để vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất bảo đảm an toàn, liên thông, thống nhất, thông suốt giữa các tỉnh, thành phố, địa bàn; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại điểm đầu và điểm cuối trong chuỗi cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Chủ động có các giải pháp hỗ trợ bảo đảm sản xuất, cung ứng, lưu thông đối với nhóm hàng hóa là trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, hóa chất, ô xy y tế, phương tiện, dịch vụ phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp Bưu chính chủ động bố trí phương tiện vận chuyển, kho bãi để cung cấp hàng hóa thiết yếu đến người dân; bố trí nhân lực, phân công cán bộ, nhân viên khai thác bảo đảm vận chuyển hàng hóa thông suốt trong thời gian dịch COVID-19; Chủ động tìm kiếm nguồn cung cấp hàng hóa, xây dựng phương án sẵn sàng triển khai các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân địa phương khi tỉnh Yên Bái có chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội; tích cực tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn bằng nhiều hình thức để người dân biết, hiểu và sử dụng dịch vụ mua bán hàng hóa qua sàn thương mại điện tử postmart.vn và voso.vn. Xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định cơ chế hỗ trợ, giảm giá cước chuyển phát đến tận địa chỉ yêu cầu cho người dân khi người dân mua hàng trên sàn thương mại điện tử http://postmart.vn và https://voso.vn  nhằm khuyến khích, thúc đẩy người dân mua hàng qua sàn thương mại điện tử, hạn chế tiếp xúc trực tiếp trong việc mua hàng góp phần thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19; Bảo đảm cung cấp dịch vụ KT1 cho các cơ quan Đảng và chính quyền trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhanh chóng, kịp thời, chính xác, an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống. Đối với dịch vụ hành chính công: Bưu điện tỉnh chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, Trung tâm phục vụ Hành chính công các cấp để thống nhất phương án phục vụ để chủ động, thuận lợi trong việc cung cấp dịch vụ.

Các cấp các ngành sẵn sàng huy động lực lượng công an, quân đội, dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các hội nghề nghiệp, hội đồng hương... và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia sản xuất, cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội.

Về các chính sách hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, đơn vị liên quan và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; thường xuyên rà soát, cập nhật, không bỏ sót đối tượng cần cứu trợ, không để ai bị thiếu đói, bám sát tình hình và yêu cầu thực tế để tiếp tục mở rộng hoặc điều chỉnh phù hợp các đối tượng được trợ cấp khi gặp khó khăn và giảm tối đa các thủ tục hành chính khi thực hiện nhiệm vụ này.

Chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm do dịch bệnh COVID-19 và lực lượng tuyến đầu chống dịch, bảo đảm kịp thời, thực chất, hiệu quả.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát bảo đảm trang thiết bị phòng hộ đối với lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch, đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên y tế; cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, cán bộ cơ sở và đội ngũ tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch và đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp. Thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch kịp thời.

Sở Thông tin truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp Viễn thông, Truyền hình cáp: Đảm bảo tuyệt đối thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ viễn thông trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sẵn sàng trong trường hợp tỉnh Yên Bái có chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội. Thực hiện rà soát, tăng cường các biện pháp đảm bảo chất lượng các dịch vụ viễn thông, duy trì kết nối Internet tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, các chốt kiểm dịch và các địa điểm tiêm vắc xin. Mở rộng dung lượng băng thông kết nối Internet, nâng cao chất lượng các dịch vụ viễn thông, đặc biệt là các dịch vụ phục vụ cho làm việc trực tuyến, dạy và học online từ xa. Rà soát, xác định các khu vực như các khu cách ly; bệnh viện dã chiến; khu phong tỏa, các khu công nghiệp...có khả năng bị nghẽn mạng và xây dựng phương án giải quyết tình trạng nghẽn mạng phù hợp với đặc thù từng khu vực. sẵn sàng thực hiện cơ chế nhắn tin SMS tới các đối tượng khi được yêu cầu trong khoảng thời gian 03 giờ trong các trường hợp khẩn. Truyền hình cáp tăng cường các biện pháp khắc phục các sự cố đường truyền, đảm bảo tín hiệu truyền hình cáp tốt nhất cho các hộ dân. Thực hiện kết nối các camera giám sát có đủ điều kiện kết nối tại các cơ sở cách ly y tế tập trung vào hệ thống camera giám sát tập trung.

Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Yên Bái chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều độ điện năng, đảm bảo đủ nguồn điện cung ứng cho các cơ sở cách ly, vùng phong tỏa, bệnh viện dã chiến, các cơ sở y tế cấp tỉnh, cấp huyện và các điểm nóng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức phòng, chống dịch trên địa bàn.

Sở Xây dựng phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Công ty cấp nước trên địa bàn đảm bảo cung ứng đủ nguồn nước sinh hoạt phục vụ nhu cầu người dân, đặc biệt là tại các cơ sở cách ly, vùng phong tỏa, bệnh viện dã chiến...

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh việc thành lập, tổ chức các trung tâm, tổ, nhóm hỗ trợ, cứu trợ với hình thức tổ chức, phương thức hoạt động phù hợp, kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Duy trì hoạt động đường dây nóng 24/24 giờ ngay tại trạm y tế, trung tâm y tế tuyến huyện để kịp thời tiếp nhận thông tin cần hỗ trợ của người dân về chăm sóc y tế và sinh hoạt thiết yếu; có hệ thống giám sát y tế tại cộng đồng để kịp thời hỗ trợ người dân; bảo đảm trang thiết bị phòng hộ cho đội ngũ tình nguyện viên của các trung tâm hỗ trợ, cứu trợ...

Công tác thông tin, truyền thông: Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng thông tin kịp thời về diễn biến dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch; công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch trên không gian mạng, không để xuất hiện các thông tin không chính thống hoặc chưa được kiểm chứng về tình hình dịch bệnh.

Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh; vận động nhân dân cùng đồng hành với chính quyền các cấp làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong thời điểm dịch bệnh phức tạp hiện nay.

Sở Thông tin và truyền thông Chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp thông tin, theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, nội dung tập trung vào sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả.

Phối hợp với Sở Y tế duy trì phát hành Thông cáo báo chí hàng ngày về tình hình dịch bệnh COVID-19.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện hướng dẫn quy định về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Công an tỉnh theo dõi và xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin giả mạo, sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên báo chí và mạng xã hội.

Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì chỉ đạo việc duy trì hoạt động của Tổ Công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái. Tăng cường phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thống nhất các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Công văn số 2790/BTTTT-THH ngày 24/7/2021 của Bộ thông tin và Truyền thông, gồm 03 nền tảng công nghệ: (1) Nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã QRCode; (2) Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến; (3) Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin cập nhật thường xuyên, kịp thời các thông tin chính thức về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh, thành phố trên cả nước tại Trang thông tin dịch tễ và bản đồ dịch tễ COVID-19 tỉnh Yên Bái, địa chỉ truy cập: http://bandocovid.yenbai.gov.vn

Chỉ đạo các Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Yên bái; Tổ giám sát an toàn không gian mạng phục vụ Đô thị thông minh tỉnh Yên Bái phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan luôn sẵn sàng các phương án kỹ thuật, biện pháp, công cụ cần thiết để ngăn chặn, xử lý nghiêm thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Về tổ chức, nhân lực

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp trên địa bàn cho phù họp với tình hình và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; có bộ phận thường trực chỉ đạo, điều phối 24/24 giờ, tổ chức theo từng nhóm chuyên môn để giải quyết kịp thời các vướng mắc, yêu cầu về vật tư, thiết bị, nhân lực, truyền thông, giao thông vận tải, cứu trợ, hỗ trợ...

Căn cứ tình hình dịch bệnh theo từng cấp độ và yêu cầu thực tế, Sở Y tế tham mưu quyết định việc thành lập trung tâm chỉ huy để chỉ đạo tập trung, thống nhất các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo và huy động các cơ sở y tế công lập và tư nhân, lực lượng Y tế, Công an, Quân đội, dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhưng phải bảo đảm các điều kiện an toàn phòng, chống dịch bệnh phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh.

CTTĐT tỉnh Yên Bái