• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Yên Bái tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày xuất bản: 09/11/2021 7:51:00 SA
Lượt đọc: 889

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 8149 CĐ-VPCP ngày 07/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 19/10/202 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của các cơ c cơ quan Trung ương, của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (truy vết, xét nghiệm, cách ly, quản lý người vi đến địa bàn...).

Tiếp tục yêu cầu người dân thực hiện nghiêm ng điệp 5K của Bộ Y tế, nâng cao ý thức, không lơ là, chủ quan. Yêu cầu toàn bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm việc đánh giá và cập nhật lên bản đồ antoancovid.vn.

Chủ động xây dựng kế hoạch và thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc địa bản và lĩnh vực quản lý của mình, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

Sở Y tế - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, kịch bản phòng, chống dịch đảm bảo linh hoạt, khoa học, hiệu quả, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh của dịch bệnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Viettel Yên Bái chỉ đạo quyết liệt việc cập nhật dữ liệu tiêm chủng lên nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phong COVID-19, trong đó yêu cầu: Hiệu chỉnh số liệu, dữ liệu còn tồn đọng, hoàn thành đồng bộ số mũi tiêm thực hiện trên thực tế và trên nền tảng, xong trong ngày 09/11/2021. Đồng thời, phối hợp thống nhất các phương án nhập liệu để đảm bảo 100% các mũi tiêm được thực hiện trong ngày được nhập liệu kịp thời...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, an sinh xã hội theo quy định...

Cổng TTĐT